Công văn 4069/TCT-TTr

Công văn số 4069/TCT-TTr về việc xử lý vi phạm về thuế do Tổng cục thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 4069/TCT-TTr xử lý vi phạm thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4069/TCT-TTr
V/v: xử lý vi phạm về thuế

Hà Nội, ngày 02  tháng 10  năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên
- Báo Thanh tra

 

Trả lời Công văn số 1284/UBND-NC ngày 01/8/2007, Công văn số 1359/UBND-NC ngày 10/8/2007, Công văn số 1619/UBND-NC ngày 17/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc xử lý vi phạm về thuế đối với Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên, Công văn số 658/CV-BBT ngày 29/8/2007 của Báo Thanh tra về việc đề nghị trả lời nội dung báo đăng đối với việc sử dụng hóa đơn GTGT tại Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên. Sau khi trao đổi với Cục thuế tỉnh Phú Yên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xử lý hành vi trốn thuế đối với Công ty Vật tư Tổng hợp Phú Yên:

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Phú Yên tại Công văn số 434/CT-TTr1 ngày 30/3/2007 gửi Tổng cục Thuế và báo cáo số 529/CT – TTr1 ngày 23/4/2007 gửi UBND tỉnh Phú Yên cho thấy: Cục thuế tỉnh Phú Yên sau khi nhận được đơn phản ánh của ông Trần Đình Phúc; địa chỉ: 50A/11 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã tiến hành làm việc trực tiếp với ông Phúc về 350 số hóa đơn GTGT liên 2 và xác minh 05 đơn vị tại Phú Yên với 45 số hóa đơn liên 2 cho thấy: Công ty Vật tư Tổng hợp Phú Yên đã kê khai với cơ quan thuế khớp về số lượng, giá trị thanh toán, phí xăng dầu giữa 03 liên, chỉ có sai sót về tên, địa chỉ  khách hàng, đồng thời Công ty đã kê khai thuế GTGT, quyết toán thuế TNDN với Cục thuế tỉnh Phú Yên toàn bộ số hóa đơn do ông Phúc phản ánh.

Như vậy, căn cứ vào Điểm 2, Mục VI, Phần A, Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính “hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế” thì chưa có căn cứ để khẳng định Công ty Vật tư Tổng hợp Phú Yên có hành vi trốn thuế.

Hiện nay, Cục thuế tỉnh Phú Yên đã chuyển giao hồ sơ đến cơ quan công an tỉnh tại Công văn số 227/CT-TTr1 ngày 13/2/2007 để Điều tra xác minh, khi có kết quả sẽ xử lý những đơn vị, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật

2. Về xử lý vi phạm hành chính trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn: Theo kết quả xác minh của Cục thuế tỉnh Phú Yên thì các liên của 350 số hóa đơn mà ông Trần Đình Phúc cung cấp đều khớp đúng về ngày tháng, tên hàng hóa, số lượng, tiền hàng, tiền thuế, phí xăng dầu, tổng tiền thanh toán, nhưng có sự khác nhau về tên, địa chỉ của người mua.

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn quy định: “ Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng theo các chỉ tiêu in sẵn trên hóa đơn, những chỉ tiêu không sử dụng phải gạch bỏ. Nội dung ghi 1 lần trên các hóa đơn cùng số phải giống nhau”; Tại Điểm c, Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán quy định: “ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh”. Tại Khoản 1 Điều 10 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/7/2002: “ Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện; đối với vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, xây dựng, môi trường, an toàn và kiểm soát bức xạ, nhà ở, đất đai, đê Điều, xuất bản, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh hoặc vi phạm hành chính là hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả thì thời hiệu là hai năm; nếu quá các thời hạn nói trên thì không xử phạt…”. Đối chiếu với các quy định nêu trên, xét thời gian Công ty vi phạm đối với các lĩnh vực trên là từ năm 1999 đến 2003 đã quá thời hiệu xứ lý vi phạm hành chính. Vì vậy, không thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi nêu trên của Công ty VTTH Phú Yên.

Tại Điểm 2.5 Mục VII Phần B Thông tư số 89/2002/NĐ-CP">120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “Tổ chức sử dụng hóa đơn phải thường xuyên kiểm tra các cá nhân được giao lập hóa đơn khi bán hàng của đơn vị để theo dõi, chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn; những cá nhân có hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn thì phải chuyển công việc khác. Người đứng đầu tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn đã mua, đã đăng ký sử dụng, đã sử dụng, đã kê khai thuế, đã thanh, quyết toán”. Vì vậy đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn tùy theo mức độ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo Cục thuế tỉnh Phú Yên và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc quản lý và sử dụng hóa đơn của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tổng cục Thuế trả lời để Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Báo Thanh tra được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Phú Yên;
- Ông Trần Đình Phúc; (50A/11 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên);
- Lưu: VT. TTr (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4069/TCT-TTr

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4069/TCT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/10/2007
Ngày hiệu lực 02/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4069/TCT-TTr xử lý vi phạm thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4069/TCT-TTr xử lý vi phạm thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4069/TCT-TTr
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 02/10/2007
Ngày hiệu lực 02/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4069/TCT-TTr xử lý vi phạm thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 4069/TCT-TTr xử lý vi phạm thuế

  • 02/10/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/10/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực