Công văn 4069/VPCP-KTTH

Công văn số 4069/VPCP-KTTH về việc xử lý một số kiến nghị về thị trường bảo hiểm và cơ chế tiền lương đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4069/VPCP-KTTH xử lý kiến nghị về thị trường bảo hiểm và cơ chế tiền lương đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4069/VPCP-KTTH
V/v Xử lý một số kiến nghị về thị trường bảo hiểm và cơ chế tiền lương đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4960/BTC-QLBH ngày 03 tháng 4 năm 2009 về báo cáo công tác điều hành thị trường bảo hiểm năm 2008 và ý kiến các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1355/LĐTBXH-LĐTL ngày 28 tháng 4 năm 2009), Bộ Nội vụ (công văn số 1381/BNV-TL ngày 13 tháng 5 năm 2009), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3165/BKH-TCTT ngày 6 tháng 5 năm 2009), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 3201/NHNN-CNH ngày 06 tháng 5 năm 2009) về chế độ tiền lương đối với Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước không can thiệp hành chính vào việc mua bảo hiểm của các đơn vị thành viên, thực hiện nghiêm túc quy định về đấu thầu bảo hiểm; kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ:

a) Các quy định về cạnh tranh và đấu thầu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, để bảo đảm hoạt động đúng pháp luật và ngăn ngừa được tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, độc quyền theo ngành.

b) Xây dựng Đề án về cơ chế tự chủ tài chính và biên chế của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, để Thủ tướng Chính phủ có căn cứ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KGVX, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Thuộc tính Công văn 4069/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4069/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2009
Ngày hiệu lực17/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4069/VPCP-KTTH xử lý kiến nghị về thị trường bảo hiểm và cơ chế tiền lương đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4069/VPCP-KTTH xử lý kiến nghị về thị trường bảo hiểm và cơ chế tiền lương đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4069/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành17/06/2009
        Ngày hiệu lực17/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4069/VPCP-KTTH xử lý kiến nghị về thị trường bảo hiểm và cơ chế tiền lương đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4069/VPCP-KTTH xử lý kiến nghị về thị trường bảo hiểm và cơ chế tiền lương đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

              • 17/06/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/06/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực