Công văn 407/TTg-KTN

Công văn 407/TTg-KTN về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 407/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án công trình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các công văn số 828/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 3 năm 2012 về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng 158,65 ha đất (trong đó có 141,12 ha đất trồng lúa) để thực hiện 05 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai (kèm theo danh mục dự án, công trình cụ thể).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của Tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai./.

3. Việc chuyển mục đích đất để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái tại xã Phú Đông và xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh được Chính phủ xét duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3) Th. 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo công văn số 407/TTg-KTN ngày 30 tháng 3 năm 2012)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm

Diện tích (ha)

Tổng diện tích

Đất trồng lúa

1

Khu đô thị dịch vụ

Xã An Phước, huyện Long Thành

50,00

50,00

2

Khu tái định cư và tuyến đường vào khu tái định cư

Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch

32,00

25,36

3

Khu dân cư theo quy hoạch

thị trấn Long Thành

40,00

37,72

4

Khu dân cư theo quy hoạch

thị trấn Long Thành

28,00

28,00

5

Đường vận chuyển khoáng sản

Xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa

8,65

0,04

Tổng cộng

158,65

141,12

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 407/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu407/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2012
Ngày hiệu lực30/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 407/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 407/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu407/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành30/03/2012
        Ngày hiệu lực30/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 407/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án công trình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 407/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án công trình

              • 30/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực