Công văn 407/VPHĐBCQG-TT

Công văn 407/VPHĐBCQG-TT năm 2016 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 407/VPHĐBCQG-TT công bố kết quả bầu cử danh sách những người trúng cử 2016


HỘI ĐỒNG BẦU C QUC GIA
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/VPHĐBCQG-TT
V/v công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

Theo quy định tại Điều 86 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân:

1. Hội đồng bầu c quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biu Quốc hội chậm nhất 20 ngày sau ngày bầu c.

2. Ủy ban bầu c căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu c công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử”.

Do đó, Ủy ban bầu cử các cấp chỉ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình. Hội đồng bầu cử quốc gia theo thẩm quyền công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cả nước.

Hiện nay Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đang trong quá trình tổng hợp kết quả bầu cử do các địa phương gửi về để báo cáo, trình Hội đồng bầu cử quốc gia thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước, sau đó mới thực hiện thủ tục công bố. Do đó, lãnh đạo Hội đồng bầu cử quốc gia có ý kiến chỉ đạo Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố, từ nay đến khi Hội đồng bầu cử quốc gia chưa công bố kết quả và danh sách những người trúng c đại biểu Quốc hội trong c nước thì Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố chưa công bố và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội địa phương mình.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia trân trọng đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐBCQG (để b/c);
- Trưởng, Phó trưởng các Tiểu ban của HĐBCQG (để b/c);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Thông tin, truyền thông (phối hợp chỉ đạo);
-
Lưu: HC, VPHĐBCQG.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hạnh Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 407/VPHĐBCQG-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu407/VPHĐBCQG-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2016
Ngày hiệu lực30/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 407/VPHĐBCQG-TT công bố kết quả bầu cử danh sách những người trúng cử 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 407/VPHĐBCQG-TT công bố kết quả bầu cử danh sách những người trúng cử 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu407/VPHĐBCQG-TT
        Cơ quan ban hànhHội đồng bầu cử quốc gia
        Người kýNguyễn Hạnh Phúc
        Ngày ban hành30/05/2016
        Ngày hiệu lực30/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 407/VPHĐBCQG-TT công bố kết quả bầu cử danh sách những người trúng cử 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 407/VPHĐBCQG-TT công bố kết quả bầu cử danh sách những người trúng cử 2016

             • 30/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực