Công văn 4070/LĐTBXH-TCDN

Công văn 4070/LĐTBXH-TCDN năm 2014 thực hiện Thông tư 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4070/LĐTBXH-TCDN 2014 miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập cơ sở giáo dục quốc dân


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4070/LĐTBXH-TCDN
V/v thực hiện Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 30/5/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 20).

Qua phản ánh của địa phương, thì quy định tại Khoản 8, Điều 17, Thông tư số 20 “Các Phòng lao động - thương binh và xã hội cấp huyện tiếp tục chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho năm học 2012-2013 đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đã nộp đầy đủ hồ sơ trước ngày 31/8/2013 nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 29)” là không phù hợp với thực tế và quy định tại Thông tư số 29 thì Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận, quản lý hồ sơ xin miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Để tháo gỡ khó khăn cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Bộ thống nhất chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tiếp tục chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng đã nộp đầy đủ hồ sơ trước ngày 31/8/2013 nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ cho năm học 2012-2013 theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 29.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

Thuộc tính Công văn 4070/LĐTBXH-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4070/LĐTBXH-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2014
Ngày hiệu lực29/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4070/LĐTBXH-TCDN 2014 miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập cơ sở giáo dục quốc dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4070/LĐTBXH-TCDN 2014 miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập cơ sở giáo dục quốc dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4070/LĐTBXH-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Ngọc Phi
        Ngày ban hành29/10/2014
        Ngày hiệu lực29/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4070/LĐTBXH-TCDN 2014 miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập cơ sở giáo dục quốc dân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4070/LĐTBXH-TCDN 2014 miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập cơ sở giáo dục quốc dân

           • 29/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực