Công văn 4071/BYT-KCB

Công văn 4071/BYT-KCB năm 2020 bảo đảm năng lực về chẩn đoán, điều trị đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4071/BYT-KCB 2020 bảo đảm năng lực chẩn đoán điều trị đáp ứng phòng chống COVID 19


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4071/BYT-KCB
V/v: bảo đảm năng lực về chẩn đoán, điều trị đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
-
Y tế ngành
- S
Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước diễn biến phức tp của tình hình dịch COVID-19 ti một số tỉnh, thành phố trong thi gian qua, đ bảo đảm năng lực về chn đoán, điều tr đáp ứng với dch COVID-19, Bộ Y tế đề nghcác Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Y tế ngành, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Rà soát và bảo đảm đáp ứng về phương tiện phòng hộ cá nhân, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu trong phòng, chống dịch COVID-19 theo diễn biến tình hình dịch COVID-19 (trên cơ sở Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 (được ban hành tại Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 và Quyết định số 1533/QĐ-BYT ngày 03/04/2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 941/QĐ-BYT và Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 được ban hành tại Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 và Quyết định số 1460/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 về đính chính Quyết định số 1259/QĐ-BYT). Trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng của đơn vị, đề nghị có báo cáo đề xuất Bộ Y tế kịp thời.

2. Khẩn trương cập nhật báo cáo về năng lực đáp ứng với dịch COVID-19 theo công văn số 471/BYT-KH-TC và 473/BYT-KH-TC ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế (công văn xin gửi kèm theo). Báo cáo đề nghị gửi trước ngày 04/08/2020 về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh), đồng thời nhập báo cáo trên trang thông tin: cdc.kcb.vn (các đơn vị chưa có tài khoản và password để đăng nhập, đề nghị đăng ký qua email: [email protected]).

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế, đề nghị các đơn vị  triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐQGPCD COVID-19 (để b/cáo);
- Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Phó TB CĐQGPCD Covid-19 (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Vụ K.HTC;
- Lưu: VT
, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn
Phó trưng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chng dịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4071/BYT-KCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4071/BYT-KCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2020
Ngày hiệu lực31/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4071/BYT-KCB 2020 bảo đảm năng lực chẩn đoán điều trị đáp ứng phòng chống COVID 19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4071/BYT-KCB 2020 bảo đảm năng lực chẩn đoán điều trị đáp ứng phòng chống COVID 19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4071/BYT-KCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Trường Sơn
        Ngày ban hành31/07/2020
        Ngày hiệu lực31/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4071/BYT-KCB 2020 bảo đảm năng lực chẩn đoán điều trị đáp ứng phòng chống COVID 19

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4071/BYT-KCB 2020 bảo đảm năng lực chẩn đoán điều trị đáp ứng phòng chống COVID 19

             • 31/07/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/07/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực