Công văn 4073/UBND-THKH

Công văn 4073/UBND-THKH thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhân dân ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4073/UBND-THKH thực hiện chế độ tiếp xúc đối thoại trực tiếp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4073/UBND-THKH
Về thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở-ban-ngành thành phố;.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Để thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nhằm tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa chính quyền các cấp với nhân dân; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở-ban-ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chủ chốt với nhân dân nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng và những vấn đề bức xúc trong dân để giải quyết thỏa đáng trong phạm vi trách nhiệm của mình; hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

2. Văn phòng Tiếp công dân thành phố khẩn trương hoàn chỉnh Đề án Kiện toàn tổ chức, hoạt động của cơ quan tiếp công dân các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại Thông báo số 600/TB-VP ngày 07 tháng 8 năm 2012, trình Ủy ban nhân dân thành phố đúng thời gian quy định để báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy và triển khai thực hiện.

3. Các sở-ban-ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chủ chốt với nhân dân trong năm 2012 cho Văn phòng Tiếp công dân thành phố trước ngày 10 tháng 12 năm 2012 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 12 năm 2012 để báo cáo Ban Dân vận Thành ủy./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- VPUB: CPVP; các phòng PCNC, TH;
- Lưu: VT, (THKH/Đ)

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4073/UBND-THKH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4073/UBND-THKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2012
Ngày hiệu lực15/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4073/UBND-THKH thực hiện chế độ tiếp xúc đối thoại trực tiếp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4073/UBND-THKH thực hiện chế độ tiếp xúc đối thoại trực tiếp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4073/UBND-THKH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành15/08/2012
        Ngày hiệu lực15/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4073/UBND-THKH thực hiện chế độ tiếp xúc đối thoại trực tiếp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4073/UBND-THKH thực hiện chế độ tiếp xúc đối thoại trực tiếp

              • 15/08/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/08/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực