Công văn 4074/TCT-CS

Công văn số 4074/TCT-CS về thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 4074/TCT-CS thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4074/TCT-CS
V/v: thuế TNDN

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2304/CT-QLDN1 ngày 24/5/2007 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về xử lý thuế trong trường hợp giải thể doanh nghiệp nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Mục V Thông tư số 38/2005/TT-BTC ngày 18/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi giải thể công ty nhà nước như sau: “Trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày quyết định giải thể có hiệu lực, công ty bị giải thể có trách nhiệm kiểm kê, xử lý tài sản, công nợ; lập báo cáo tài chính và thực hiện bàn giao cho Hội đồng giải thể theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP”.

Điểm 8.1 Mục V Thông tư số 38/2005/TT-BTC nêu trên hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước hướng dẫn số tiền thu được từ việc giải thể công ty nhà nước sau khi thanh toán các Khoản nợ có tài sản bảo đảm, được xử lý theo trình tự sau:

“a. Thanh toán các chi phí giải thể công ty…

b. Thanh toán các Khoản nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác theo chế độ cho người lao động tại công ty bị giải thể theo hợp đồng hoặc thỏa ước lao động tập thể và chế độ hiện hành…

c. Số tiền còn lại sau khi thanh toán 2 Khoản trên sẽ được thanh toán cho các chủ nợ không có bảo đảm…

d. Các Khoản nợ thuế và nợ ngân sách khác”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty XNK nông sản và tiểu thủ công nghiệp là doanh nghiệp nhà nước giải thể theo Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 1/3/2007, trong thời gian 30 ngày Công ty phải lập báo cáo tài chính, xác định các Khoản nợ thuế và các Khoản nợ ngân sách tính đến ngày có quyết định giải thể để bàn giao cho Hội đồng giải thể thực hiện thanh toán các Khoản nợ thuế và nợ ngân sách khác theo trình tự quy định. Cơ quan thuế xác định các Khoản nợ thuế và nợ ngân sách khác Công ty phải nộp tính đến ngày có quyết định giải thể, Điều chỉnh lại số thuế Công ty đã tạm kê khai và cơ quan thuế đã ghi vào sổ theo dõi nợ thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4074/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4074/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2007
Ngày hiệu lực02/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4074/TCT-CS thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4074/TCT-CS thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4074/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành02/10/2007
        Ngày hiệu lực02/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4074/TCT-CS thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4074/TCT-CS thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 02/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực