Công văn 4076/TCT-DNNCN

Công văn 4076/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4076/TCT-DNNCN 2020 chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4076/TCT-DNNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Eunsung Electronics Vina
(Địa chỉ: Lô K-01, KCN Quế Võ, P.Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2020622/CV-ESV ngày 22/6/2020 của Công ty TNHH Eunsung Electronics Vina đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân....”

Căn cứ Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp xác định Công ty TNHH Eusung Electronics Vina và Chi nhánh Công ty tại Đồng Nai đã kê khai sai thuế TNCN của kỳ tính thuế Quý 1, quý 2 năm 2019 đối với khoản tiền lương Công ty trực tiếp trả cho người lao động tại Chi nhánh thì Công ty và Chi nhánh thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Sau khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế thì:

+ Nếu trong năm 2019 chi nhánh không phát sinh trả thu nhập cho cá nhân thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, số thuế chi nhánh đã nộp ở Đồng Nai được xác định là nộp thừa và Chi nhánh được xử lý số nộp thừa tại Đồng Nai theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

+ Nếu trong năm 2019 Chi nhánh có phát sinh trả thu nhập cho cá nhân thì Chi nhánh phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2019, xác định thuế TNCN nộp thừa theo quyết toán thuế và được xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty liên hệ với Phòng kê khai và kế toán thuế Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Eunsung Electronics Vina được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Cục Thuế Đồng Nai;
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV&HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4076/TCT-DNNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4076/TCT-DNNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2020
Ngày hiệu lực29/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(01/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4076/TCT-DNNCN

Lược đồ Công văn 4076/TCT-DNNCN 2020 chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4076/TCT-DNNCN 2020 chính sách thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4076/TCT-DNNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành29/09/2020
        Ngày hiệu lực29/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (01/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4076/TCT-DNNCN 2020 chính sách thuế thu nhập cá nhân

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4076/TCT-DNNCN 2020 chính sách thuế thu nhập cá nhân

              • 29/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực