Công văn 408/BNN-QLCL

Công văn 408/BNN-QLCL năm 2014 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 408/BNN-QLCL 2014 trả lời kiến nghị cử tri Tiền Giang Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 408/BNN-QLCL
V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang;
- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (Công văn số 729/BDN ngày 16/12/2013 của Ban Dân nguyện), xin được trả lời như sau:

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ (Câu số 209)

Kiến nghị Bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm sớm phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm bị nhiễm chất động, chất cấm, có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá mức cho phép ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng.

TRẢ LỜI

Ngày 29/03/2011, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm ta, đánh giá, xếp loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Theo Thông tư 14 việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện đối với toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và thường xuyên, đặc biệt tập trung kiểm tra các cơ sở loại C, xử lý nghiêm các vi phạm, tái phạm theo quy định của pháp luật. Năm 2012 và 2013 các địa phương triển khai khá tốt Thông tư này. Năm 2014, Bộ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương triển khai toàn diện, thực chất các quy định của Thông tư 14.

Định kỳ hàng tháng Bộ trưởng chủ trì họp giao ban về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nhằm chỉ đạo kịp thời các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ và các địa phương tập trung nguồn lực thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý các vi phạm để tạo ra sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Hàng năm Bộ trưởng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên ngành cho các Tổng Cục, Cục và Chi cục; đồng thời ban hành các quyết định thanh tra đột xuất theo yêu cầu quản lý, hoặc có đơn thư tố cáo, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang để trả lời kiến nghị của cử tri./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Tổng hợp);
- Ttra Bộ, các Cục: BVTV, TT, CN, TY;
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT, QLCL

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Thuộc tính Công văn 408/BNN-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu408/BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2014
Ngày hiệu lực11/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 408/BNN-QLCL 2014 trả lời kiến nghị cử tri Tiền Giang Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 408/BNN-QLCL 2014 trả lời kiến nghị cử tri Tiền Giang Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu408/BNN-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành11/02/2014
        Ngày hiệu lực11/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 408/BNN-QLCL 2014 trả lời kiến nghị cử tri Tiền Giang Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 408/BNN-QLCL 2014 trả lời kiến nghị cử tri Tiền Giang Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

             • 11/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực