Công văn 408/TTg-KTN

Công văn 408/TTg-KTN về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 408/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án công trình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 408/TTg-KTN
v/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các công văn số 785/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 3 năm 2012 và số 869/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 3 năm 2012 về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chuyển mục đích sử dụng 88,71 ha đất (trong đó có 21,53 ha đất trồng lúa) để thực hiện 04 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai (kèm theo danh mục dự án, công trình cụ thể).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của Tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3) Th. 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

DỰ ÁN CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo công văn số 408/TTg-KTN ngày 30 tháng 3 năm 2012)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm

Diện tích (ha)

Tổng diện tích

Đất trồng lúa

1

Tuyến đường tránh thị xã Nghĩa Lộ và Cầu Thia

thị xã Nghĩa Lộ

10,06

8,70

2

Đường tránh ngập thành phố Yên Bái

Thành phố Yên Bái

77,07

11,25

3

Nâng cấp đường đoạn Văn Tiến - Hậu Bổng

Thành phố Yên Bái

0,81

0,81

4

Cầu Ngòi Sen

Thành phố Yên Bái

0,77

0,77

Tổng cộng

88,71

21,53

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 408/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu408/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2012
Ngày hiệu lực30/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 408/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 408/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu408/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành30/03/2012
        Ngày hiệu lực30/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 408/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án công trình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 408/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án công trình

              • 30/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực