Công văn 4083/NHNN-TDHT

Công văn 4083/NHNN-TDHT trả lời Công văn 232/NHNN-HCM02 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4083/NHNN-TDHT trả lời Công văn 232/NHNN-HCM02


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4083/NHNN-TDHT
V/v Trả lời CV 232/NHNN-HCM02 ngày 13/2/2007

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi: Đ/c Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Về đề nghị của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại công văn số 232/NHNN-HCM02 ngày 13/2/2007 “V/v Những vướng mắc khi thực hiện quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN”, Thống đốc NHNN có ý kiến như sau:

1/ Về kiến nghị Sửa đổi tiêu chuẩn đã qua khoá đào tạo nghiệp vụ QTDND của Quyết định 31/2006/QĐ-NHNN như sau: “đối với các cán bộ QTDND cơ sở được bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát, được bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ QTDND thì tối thiểu trong vòng 01 năm phải học qua khoá đào tạo nghiệp vụ QTDND”:

Để chuẩn hoá trình độ cán bộ QTDND, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/7/2006, do đó việc đề nghị sửa đổi Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN như kiến nghị của NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh là không phù hợp với chủ trương nói trên. Đề nghị NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, chỉ đạo các QTDND thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2/ Đề nghị trước mắt chấp thuận chuẩn y những cán bộ trúng cử HĐQT, BKS, Ban điều hành nhiệm kỳ mới đã có bằng trung cấp chuyên ngành theo quy định nhưng chưa qua khoá đào tạo nghiệp vụ QTDND, các cán bộ này phải hoàn tất khoá đào tạo nghiệp vụ QTDND do Vụ các TCTD Hợp tác tổ chức trong năm 2007:

Việc quy định tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, BKS và người điều hành QTDND cơ sở đã được quy định cụ thể tại khoản 1 của các điều 3, 4 và 5 của Quy định về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành QTDND ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/7/2006 của Thống đốc NHNN. Tuy nhiên, trong năm 2006 tại khu vực TP Hồ Chí Minh chỉ tổ chức được 1 khoá đào tạo nghiệp vụ QTDND; Vì vậy, trước mắt đồng ý cho phép NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh chấp thuận chuẩn y những cán bộ trúng cử HĐQT, BKS, Ban điều hành nhiệm kỳ mới đã có bằng trung cấp chuyên ngành theo quy định nhưng chưa qua khoá đào tạo nghiệp vụ QTDND; Tuy nhiên các cán bộ này sẽ phải hoàn tất khoá đào tạo nghiệp vụ QTDND trong năm 2007.

3/ Cho phép những cán bộ QTDND đang học lớp trung cấp QTDND do Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên tổ chức được gia hạn bằng trung cấp QTDND đến khi hoàn thành khoá học (tháng 3/2009):

Tại khoản 2 điều 6 của Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành QTDND ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/7/2006 quy định “Đối với các đối tượng hiện đang tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chưa có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng theo quy định tại các Điều 3, 4 và 5 của Quy định này thì phải có kế hoạch học tập để đảm bảo đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định; nếu hết nhiệm kỳ vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn thì Quỹ tín dụng nhân dân phải tìm người thay thế, trường hợp đặc biệt chưa tìm được người thay thế, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tình hình thực tế để quyết định nhưng chậm nhất đến 31/12/2008 phải thực hiện đúng tiêu chuẩn của Quy định này”. Đối chiếu với quy định trên, nếu đến thời điểm hiện nay trong trường hợp đặc biệt QTDND chưa tìm được người thay thế các đối tượng hiện đang tham gia quản trị, kiểm soát và điều hành tại QTDND cơ sở chưa có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành theo quy định thì trước mắt Giám đốc NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh vẫn có thể chuẩn y các chức danh trên; đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp đào tạo, thay thế như quy định nói trên để đảm bảo đến 31/12/2008 thực hiện đúng tiêu chuẩn quy định. Trường hợp đến 31/12/2008 nếu còn QTDND cơ sở nào vẫn còn cán bộ đảm nhiệm các chức danh trên chưa đáp ứng tiêu chuẩn trình độ theo quy định, NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh phải báo cáo trình Thống đốc xem xét xử lý cụ thể.

Đề nghị NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh nghiên cứu triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Trần Minh Tuấn (để b/c)
- NHNN chi nhánh các tỉnh, TP
có QTDND (để thực hiện);
- Thanh tra Ngân hàng (để biết);
- Hiệp hội QTDND
- Lưu VP, Vụ TDHT.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC TCTD HỢP TÁC
Trần Quang Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4083/NHNN-TDHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4083/NHNN-TDHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2007
Ngày hiệu lực27/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4083/NHNN-TDHT

Lược đồ Công văn 4083/NHNN-TDHT trả lời Công văn 232/NHNN-HCM02


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4083/NHNN-TDHT trả lời Công văn 232/NHNN-HCM02
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4083/NHNN-TDHT
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýTrần Quang Khánh
        Ngày ban hành27/04/2007
        Ngày hiệu lực27/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4083/NHNN-TDHT trả lời Công văn 232/NHNN-HCM02

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4083/NHNN-TDHT trả lời Công văn 232/NHNN-HCM02

           • 27/04/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực