Công văn 4089/BGDĐT-TCCB

Công văn 4089/BGDĐT-TCCB hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về viên chức làm công tác thiết bị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4089/BGDĐT-TCCB hướng dẫn về viên chức làm công tác thiết bị


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4089/BGDĐT-TCCB
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về viên chức làm công tác thiết bị

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, ngày 23/8/2006 Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, trong đó đã quy định mức biên chế viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông. Để triển khai thực hiện quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương tuyển dụng mới và bồi dưỡng chuẩn hóa viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông như sau:

I/ Tiêu chuẩn viên chức làm công tác thiết bị.

1) Về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị:

- Chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của cán bộ viên chức.

- Có trách nhiệm trong công tác.

- Thực hiện kỷ cương, nền nếp, hợp tác trong công tác.

- Có ý thức tự học, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe.

2) Về trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ:

a) Về trình độ đào tạo:

- Đối với viên chức làm công tác thiết bị ở trường tiểu học: có trình độ tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

- Đối với viên chức làm công tác thiết bị ở trường trung học cơ sở: có trình độ tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Đối với viên chức làm công tác thiết bị ở trường trung học phổ thông: có trình độ tốt nghiệp đại học.

- Viên chức làm công tác thiết bị ở trường phổ thông phải học qua khóa bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nội dung, chương trình, thời gian khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thiết bị từng cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và hoàn thành).

b) Về kỹ năng làm việc:

- Lập được kế hoạch chung về việc sử dụng thiết bị trong trường.

- Lập được báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác thiết bị.

- Tổ chức quản lý, bảo quản, sử dụng thiết bị, lưu giữ, sử dụng hồ sơ thiết bị khoa học, hợp lý.

- Thành thạo tin học văn phòng, biết khai thác phần mềm ứng dụng quản lý thiết bị.

- Biết hướng dẫn sử dụng thiết bị khi cần thiết.

- Biết sửa chữa những thiết bị đơn giản.

- Biết tổ chức làm thiết bị đơn giản với vật liệu dễ kiếm ở địa phương.

II/ Tổ chức thực hiện:

1) Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành nội dung, chương trình, thời gian các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị đối với từng cấp học ở phổ thông, lựa chọn và giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục tổ chức các khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ công tác thiết bị.

2) Các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị triển khai tổ chức các khóa bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của các địa phương.

3) Các sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào văn bản hướng dẫn này và các văn bản liên quan, tổ chức tuyển dụng và chuẩn hóa đội ngũ viên chức làm công tác thiết bị trong các trường phổ thông theo quy định.

a) Đối với những người được tuyển mới có trình độ đào tạo quy định tại điểm a, mục 2 của Công văn này phải học qua khóa bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối với những người đã được tuyển làm viên chức nhưng chưa có chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông phải tham gia và đạt được yêu cầu khóa bồi dưỡng để nhận được chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước năm 2010.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHTC, Viện CL&CTGD, Cục NG&CBQLGD, Vụ GDTrH, GDTH, ĐH&SĐH (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4089/BGDĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4089/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2007
Ngày hiệu lực19/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4089/BGDĐT-TCCB hướng dẫn về viên chức làm công tác thiết bị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4089/BGDĐT-TCCB hướng dẫn về viên chức làm công tác thiết bị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4089/BGDĐT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Văn Vọng
        Ngày ban hành19/04/2007
        Ngày hiệu lực19/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4089/BGDĐT-TCCB hướng dẫn về viên chức làm công tác thiết bị

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4089/BGDĐT-TCCB hướng dẫn về viên chức làm công tác thiết bị

         • 19/04/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/04/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực