Công văn 4089/GSQL-GQ4

Công văn 4089/GSQL-GQ4 năm 2018 về đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4089/GSQL-GQ4 2018 giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ


 TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4089/GSQL-GQ4
V/v đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Philip Rang.
(146 Bis/4 Nguyễn Văn Thủ, P. Đao Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đề ngày 8/12/2018 của ông Philip Rang, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 216 Luật Sở hữu trí tuệ, mục 8 Luật Hải quan thì cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm soát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ. Theo đó, hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 6 Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính và Thông báo s 4769/TB-TCHQ ngày 14/8/2018 của Tổng cục Hải quan thì người nộp đơn phải nộp phí kiểm tra, giám sát.

Vì vậy, để có cơ sở xem xét đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đề nghị Ông nộp đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định, đồng thời chỉ rõ hàng hóa có yêu cầu được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Ông Philip Rang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

Thuộc tính Công văn 4089/GSQL-GQ4

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4089/GSQL-GQ4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2018
Ngày hiệu lực19/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4089/GSQL-GQ4

Lược đồ Công văn 4089/GSQL-GQ4 2018 giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4089/GSQL-GQ4 2018 giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4089/GSQL-GQ4
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành19/12/2018
        Ngày hiệu lực19/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4089/GSQL-GQ4 2018 giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4089/GSQL-GQ4 2018 giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ

          • 19/12/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 19/12/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực