Công văn 409/TCT-KK

Công văn 409/TCT-KK năm 2016 xử lý đối với trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 409/TCT-KK xử lý trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/TCT-KK
V/v xử lý đối với trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4122/CT-TTr ngày 01/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục xin ý kiến xử lý vướng mắc qua thanh tra thuế tại Công ty TNHH VinKems, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8, Điều 3; khoản 7, Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Khoản 5, Điều 38; khoản 2, Điều 39 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Điểm b, khoản 1, Điều 16, Điều 22, Điều 25 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về sử dụng hóa đơn.

Trường hợp Công ty TNHH VinKems sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Các hóa đơn nêu trên là không có giá trị sử dụng, Công ty TNHH VinKems bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, bị truy thu số thuế phát sinh trong thời gian tạm đình chỉ hóa đơn và phải thực hiện thu hồi các hóa đơn bất hợp pháp đã sử dụng. Đối với các đơn vị mua hàng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Công ty để kê khai thuế thì các đơn này bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và không được sử dụng các hóa đơn nêu trên để kê khai khấu trừ thuế.

Sau khi Quyết định cưỡng chế nợ thuế hết hiệu lực thi hành hoặc chấm dứt hiệu lực, qua xác minh cơ quan thuế xác định thực tế có hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thì cơ quan thuế hướng dẫn Công ty TNHH VinKems xuất hóa đơn GTGT, căn cứ các hóa đơn này đơn vị mua hàng của Công ty thực hiện kê khai thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế biết và căn cứ thực tế hướng dẫn doanh nghip thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Vinkems;
- Công ty TNHH Thương mại và phát triển xây dựng Anh Minh;
- Vụ: CS; PC, QLN(TCT);
- Lưu: VT,KK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 409/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 409/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/01/2016
Ngày hiệu lực 27/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 409/TCT-KK xử lý trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 409/TCT-KK xử lý trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 409/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành 27/01/2016
Ngày hiệu lực 27/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 409/TCT-KK xử lý trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 409/TCT-KK xử lý trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 2016

  • 27/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực