Công văn 4092/VPCP-KG

Công văn 4092/VPCP-KG về quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4092/VPCP-KG quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4092/VPCP-KG
V/v Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Xét đề nghị của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (Tờ trình số 1314/BBCVT-VCL ngày 22 tháng 6 năm 2007), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Bộ Bưu chính, Viễn thông cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan rà soát kỹ nội dung để bảo đảm Quy hoạch có tính khả thi cao và sớm được triển khai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ, các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: GD&ĐT, TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các vụ: CN, KTTH, TH,
Ban XDPL, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KG (4) 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4092/VPCP-KG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4092/VPCP-KG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2007
Ngày hiệu lực23/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4092/VPCP-KG

Lược đồ Công văn 4092/VPCP-KG quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4092/VPCP-KG quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4092/VPCP-KG
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành23/07/2007
        Ngày hiệu lực23/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4092/VPCP-KG quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4092/VPCP-KG quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

              • 23/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực