Công văn 4094/GSQL-GQ2

Công văn 4094/GSQL-GQ2 năm 2019 về chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4094/GSQL-GQ2 2019 chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4094/GSQL-GQ2
V/v chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nakashima Việt Nam.
(Đ/c: Lô CN2.2B, khu CN Đình Vũ khu KT Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng)

Trả lời công văn số 059/2019/XNK-NVC đề ngày 23/09/2019 của Công ty TNHH Nakashima Việt Nam về việc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn khai báo đối với chỉ tiêu mã loại hình thì:

- Mã loại hình A12: Nhập kinh doanh sản xuất (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu) sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ. Lưu ý: Trường hợp nhập theo quyền nhập khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sử dụng mã A41.

- Mã loại hình E11: Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài sử dụng trong trường hợp nhập nguyên liệu, vật tư từ nước ngoài để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu của DNCX.

Theo đó, nội dung trình bày của công ty tại công văn về việc nhập khẩu gỗ dán theo loại hình A12 nhưng để sử dụng cho sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất là chưa rõ.

Đ nghị công ty làm rõ mục đích sử dụng của nguyên liệu gỗ dán trong quá trình sản xut sản phm xut khu của công ty và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (2b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4094/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4094/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2019
Ngày hiệu lực10/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4094/GSQL-GQ2 2019 chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4094/GSQL-GQ2 2019 chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4094/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành10/10/2019
        Ngày hiệu lực10/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4094/GSQL-GQ2 2019 chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4094/GSQL-GQ2 2019 chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu

            • 10/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực