Công văn 4095/GSQL-GQ2

Công văn 4095/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục xuất khẩu để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4095/GSQL-GQ2 2019 thủ tục xuất khẩu để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4095/GSQL-GQ2
V/v thủ tục xuất khẩu để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu nông sản Quang Vinh.
(Đ/c: #05.11, Tòa nhà Sunrise Cityview, Tháp A, 33 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1901/QV đề ngày 01/10/2019 của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu nông sản Quang Vinh về thủ tục xuất khẩu để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 1, khoản 2 Điều 52 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/06/2017 quy định về quản lý hoạt động gia công ở nước ngoài thì: (i) Thương nhân được đặt gia công ở nước ngoài hàng hóa lưu thông hp pháp (ii) Việc xuất khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công thực hiện theo quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thủ tục hải quan: Khoản 2 Điều 67 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 23/5/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa đặt gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì Công ty được đặt gia công ở nước ngoài và nhập khẩu sản phẩm gia công. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Công ty, do nội dung trình bày tại công văn số 1901/QV ngày 01/10/2019 chưa nêu rõ quy trình đặt gia công ở nước ngoài nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan chưa có cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Do đó, đề nghị Công ty làm rõ quy trình đặt gia công ở nước ngoài và liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi Công ty dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4095/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4095/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2019
Ngày hiệu lực10/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4095/GSQL-GQ2 2019 thủ tục xuất khẩu để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4095/GSQL-GQ2 2019 thủ tục xuất khẩu để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4095/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành10/10/2019
        Ngày hiệu lực10/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4095/GSQL-GQ2 2019 thủ tục xuất khẩu để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4095/GSQL-GQ2 2019 thủ tục xuất khẩu để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công

            • 10/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực