Công văn 4095/TCT-CS

Công văn 4095/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4095/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4095/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

Tổ chức Animals Asia Foundation
(Đ/c: Phòng 301, số 12-14 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 637-CV/AAFVN ngày 3/10/2011 của Tổ chức Animals Asia Foundation về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 19.e, mục II, phần A Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

Thủ tục để các tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam không chịu thuế GTGT: các tổ chức quốc tế, người nước ngoài phải có văn bản gửi cho cơ sở bán hàng, trong đó ghi rõ tên tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, số lượng hoặc giá trị loại hàng mua; xác nhận của Bộ Tài chính về khoản viện trợ này …”.

Tại điểm 6.2, phần C Thông tư 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hóa, dịch vụ đó”.

Tại Khoản 2 Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ.

Căn cứ các quy định trên, nếu Tổ chức Animals Asia Foundation là tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại để mua hàng hóa, dịch vụ thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu tại Việt Nam theo Quyết định số 2243 QĐ/BNN-HTQT ngày 3/8/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với giá đã bao gồm thuế GTGT thì Tổ chức Animals Asia Foundation được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả.

Để được hoàn thuế GTGT, Tổ chức Animals Asia Foundation phải thực hiện đầy đủ hồ sơ hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế.

Đề nghị Tổ chức Animals Asia Foundation cung cấp tài liệu, hồ sơ và liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổ chức Animals Asia Foundation biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục QLN&TCĐN;
- Vụ CST, PC;
- Vụ PC-TCT (1b);
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4095/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4095/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2011
Ngày hiệu lực15/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4095/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4095/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4095/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành15/11/2011
        Ngày hiệu lực15/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4095/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4095/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng

           • 15/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực