Công văn 4096/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 4096/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về góp ý kiến cấp giấy chứng nhận đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4096/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư


B K HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4096/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến cấp GCNĐT thành lập Công ty TNHH UBM Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4876/SKHĐT-ĐKĐT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH UBM Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh của Công ty “dịch vụ trin lãm” không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO). Về nguyên tắc, Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa đối với dịch vụ nêu trên. Tuy nhiên, mục tiêu hoạt động nêu trên không thuộc danh mục cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện nêu tại Nghị định số 59/2006NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đu tư đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Về nguồn vốn đầu tư:

Theo hồ sơ dự án, tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 400.000 đô la Mỹ, trong đó vốn điều lệ (vốn góp) là 250.000 đô la Mỹ. Đ nghị Nhà đầu tư giải trình về số vốn còn lại (150.000 đô la Mỹ) đ đảm bảo tính khả thi của dự án.

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND Tp.H Chí Minh;
-
Vụ GS&TĐĐT;
-
Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4096/BKHĐT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4096/BKHĐT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2015
Ngày hiệu lực24/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4096/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4096/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4096/BKHĐT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐỗ Nhất Hoàng
        Ngày ban hành24/06/2015
        Ngày hiệu lực24/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4096/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4096/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư

           • 24/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực