Công văn 41/BNN-TCCB

Công văn 41/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện Nghị định 199/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 41/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện NĐ 199/2013/NĐ-CP


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/BNN-TCCB
V/v. Thực hiện Nghị định số 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 26/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 199/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Nghị định 199/2013/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP Trong khi chờ Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Bộ yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị đến khi Bộ trưởng ban hành Quyết định mới theo quy định tại Nghị định 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Từ ngày 15/01/2014, Nghị định 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Vì vậy, các văn bản do cơ quan, đơn vị soạn thảo, ban hành phải sử dụng tên gọi Nghị định số 199/2013/NĐ-CP làm cơ sở pháp lý thay cho tên của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ.

3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm hướng dẫn về ký hiệu văn bản và tên viết tắt của 02 đơn vị có tên mới trong Nghị định, gồm: Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối và Vụ Quản lý doanh nghiệp trong các văn bản hành chính của Bộ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn ngành NN&PTNT;
- Công đoàn CQ Bộ;
- Đoàn TNCS HCM Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 41/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu41/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2014
Ngày hiệu lực06/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 41/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện NĐ 199/2013/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 41/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện NĐ 199/2013/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu41/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành06/01/2014
        Ngày hiệu lực06/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 41/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện NĐ 199/2013/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 41/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện NĐ 199/2013/NĐ-CP

           • 06/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực