Công văn 41/VPCP-QHQT

Công văn 41/VPCP-QHQT năm 2019 bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài MAG (Anh) tài trợ cho tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 41/VPCP-QHQT 2019 bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức MAG tài trợ cho Quảng Trị


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/VPCP-QHQT
V/v bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài MAG (Anh) tài trợ cho tỉnh Quảng Trị.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Trung tâm hành động bom m
ìn Quốc gia Việt Nam;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8969/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt bổ sung ngân sách Dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu nổ, giai đoạn VI, 2018-2022” do tổ chức phi chính phủ nước ngoài MAG (Anh) tài trợ cho tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung khoản kinh phí trị giá 2.494.366 USD do Cơ quan phát triển quốc tế Anh (DFID) tài trợ thông qua tổ chức phi chính phủ nước ngoài Mines Advisory Group (MAG) trong khuôn khổ Dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu nổ, giai đoạn VI, 2018-2022” do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Mines Advisory Group (MAG) tài trợ. Tổng ngân sách Dự án sau bổ sung là 14.791.550 USD.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp thu ý kiến của các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam và Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong quá trình chỉ đạo triển khai, thực hiện Dự án bảo đảm đúng quy định và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo 8969);
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTg, Các Vụ: KTTH, NC, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: V
T, QHQT (3). ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 41/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu41/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2019
Ngày hiệu lực04/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 41/VPCP-QHQT 2019 bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức MAG tài trợ cho Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 41/VPCP-QHQT 2019 bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức MAG tài trợ cho Quảng Trị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu41/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành04/01/2019
        Ngày hiệu lực04/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 41/VPCP-QHQT 2019 bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức MAG tài trợ cho Quảng Trị

              Lịch sử hiệu lực Công văn 41/VPCP-QHQT 2019 bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức MAG tài trợ cho Quảng Trị

              • 04/01/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/01/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực