Công văn 410/BXD-XL

Công văn số 410/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện các quy định trong xây dựng

Nội dung toàn văn Công văn 410/BXD-XL hướng dẫn thực hiện quy định trong xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 410/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn thực hiện các quy định trong xây dựng

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi  Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 45/XD-CNĐT ngày 11/01/2006 của Tổng Công ty xăng dầu Việt nam đề nghị hướng dẫn thực hiện các quy định trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trong khi chưa có hướng dẫn để thống nhất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam, việc hình thành dự án và đầu tư xây dựng hiện nay vẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ, trong đó việc thẩm định TKKT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2000/TT-BXD ngày 11/12/2000 của Bộ Xây dựng. Theo các quy định này thì sau khi nhận được quyết định về thẩm định thiết kế và xây dựng công trình thì chủ đầu tư được tiến hành xây dựng công trình theo thiết kế đã được thẩm định (dự án nhóm A do Bộ Xây dựng thẩm định, dự án nhóm B,C do Sở Xây dựng thẩm định) hoặc quá thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ xin thẩm định thiết kế mà cơ quan thẩm định thiết kế không thông báo quyết định của mình thì chủ đầu tư được tiến hành xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã nộp.

Khi xin giấy phép đầu tư, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ dự án trong đó có phần giải trình kinh tế-kỹ thuật theo hướng dẫn tại Nghị định 24/2000/NĐ-CP mà không phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình theo quy quy định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Do vậy, khi trình hồ sơ để thẩm định TKKT, chủ đầu tư phải gửi kèm hồ sơ dụ án đã được chấp thuận khi cấp giấy phép đầu tư.

2. Theo quy định tại Điều 95, 100 của Luật Xây dựng, để tìm được tổ chức tư vấn quản lý dự án, thiết kế xây dựng công trình chủ đầu tư phải tổ chức đấu thầu hạn chế để lựa chọn nhà thầu. Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

3. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 48 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP, một tổ chức tư vấn có thể được thực hiện một, một số hoặc tất cả các công việc về lập dự án đâu tư xây dựng công trình, quản lý dự án, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình nếu có đủ Điều kiện năng lực theo quy định. Như vậy tổ chức tư vấn được chủ đầu tư thuê để quản lý dự án vẫn có thể thực hiện các công việc lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán. Tuy nhiên không được tham gia thẩm tra, thẩm định sản phẩm thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán do mình lập, trường hợp này chủ đầu tư phải thuê tổ chức tư vấn khác giúp mình thẩm tra, thẩm định trước khi phê duyệt.

Nếu dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của nhà nước thì tổ chức tư vấn không được thực hiện công việc giám sát thi công xây dựng công trình do mình thiết kế.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng công ty nghiên cứu triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP,XL.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký) 
Nguyễn Văn Liên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 410/BXD-XL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu410/BXD-XL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2006
Ngày hiệu lực14/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 410/BXD-XL

Lược đồ Công văn 410/BXD-XL hướng dẫn thực hiện quy định trong xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 410/BXD-XL hướng dẫn thực hiện quy định trong xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu410/BXD-XL
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành14/03/2006
        Ngày hiệu lực14/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 410/BXD-XL hướng dẫn thực hiện quy định trong xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 410/BXD-XL hướng dẫn thực hiện quy định trong xây dựng

           • 14/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực