Công văn 4102/TCT-TNCN

Công văn 4102/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4102/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4102/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 3339/CT-KTNB ngày 27/07/2011 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk phản ánh vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng bất động sản. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung vào cuối Khoản 3, Phần Đ Thông tư số 84/2008/TT-BTC như sau: “ - Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế …”.

Căn cứ hướng dẫn trên đây, trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng của người khác trước thời điểm ngày 01/01/2009 nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thuộc diện truy thu 01 lần thuế TNCN theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4102/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4102/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2011
Ngày hiệu lực16/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4102/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4102/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4102/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành16/11/2011
        Ngày hiệu lực16/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4102/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4102/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản

           • 16/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực