Công văn 4103/BHXH-CSXH

Công văn 4103/BHXH-CSXH năm 2015 về tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4103/BHXH-CSXH tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 2015


BO HIỂM XÃ HỘI VỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4103/BHXH-CSXH
V/v tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách BHTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một chính sách mới được ban hành nhưng đã đi vào cuộc sống góp phần hỗ trợ một phần cho người lao động mất việc làm và giúp họ sớm quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện đã phát hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng để trục lợi quỹ BHTN. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý BHTN; phòng, chống việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHTN kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BHTN, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố (sau đây gọi là BHXH tỉnh), BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Giám đốc BHXH tỉnh:

a) Chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm trong việc tổ chức thực hiện BHTN; rà soát đối chiếu dữ liệu quản lý thu BHXH bắt buộc, BHTN, phát hiện kịp thời xử lý các trường hợp giải quyết hưởng BHTN không đúng quy định nhằm ngăn chặn lạm dụng quỹ BHTN;

b) Thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra nội bộ việc thu, chi BHTN, trong đó tập trung nội dung chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần, chi hỗ trợ học nghề giai đoạn từ năm 2014 trở về trước theo quy định của Luật BHXH năm 2006. Kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật về BHTN và xử lý theo thẩm quyền của cơ quan BHXH, trường hợp nếu vượt quá thẩm quyền thì chuyển hồ sơ sang cơ quan có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với những vụ việc phát hiện giả mạo hsơ hưởng BHTN mang tính đin hình, gây thiệt hại quỹ BHTN và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội thì chuyển sang cơ quan công an điều tra, xử lý;

c) Quan tâm cử cán bộ có đủ năng lực, trình độ đ tham gia các đoàn kim tra, thanh tra liên ngành về BHTN.

2. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân: Phối hợp với Thanh tra Bộ chủ quản và các cơ quan liên quan tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện BHTN tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây thất thoát quỹ BHTN, làm mất công bằng xã hội.

3. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam:

- Ban Kiểm tra:

+ Rà soát, củng clại đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, khn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thanh tra cho đội ngũ làm thanh tra để thực hiện tốt công tác thanh tra đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật BHXH năm 2014;

+ Phối hợp với Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHTN;

- Trung tâm Công nghệ thông tin phi hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về đối tượng đóng, hưởng BHTN tập trung toàn quốc; hỗ trợ công tác quản lý thu, chi BHTN đồng bộ, liên thông với các phần mềm nghiệp vụ của Ngành;

- Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam: Tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách BHTN theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

Yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Lao động - Thương Binh và Xã hội,
Quốc phòng, Công an;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4103/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4103/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4103/BHXH-CSXH tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4103/BHXH-CSXH tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4103/BHXH-CSXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành22/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4103/BHXH-CSXH tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4103/BHXH-CSXH tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 2015

             • 22/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực