Công văn 4103/TCT-CS

Công văn số 4103/TCT-CS về việc hóa đơn dịch vụ viễn thông do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4103/TCT-CS hóa đơn dịch vụ viễn thông


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SốL: 4103/TCT-CS

V/v: hóa đơn dịch vụ viễn thông

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 901 CT/HC.QT.TV ngày 12/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang về việc lập hóa đơn dịch vụ viễn thông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2, Mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “ Khi lập hóa đơn, bên bán phải phản ảnh đầy đủ các nội dung, chi tiêu in sẵn trên mẫu hóa đơn, gạch chéo phần bỏ trống (nếu có) từ trái qua phải. Việc lập hóa đơn có thể viết bằng tay, đánh máy 1 lần in sang các liên có nội dung như nhau”.

Trường hợp Công ty Điện báo điện thoại Hà Giang lập hóa đơn dịch vụ viễn thông giao cho khách hàng thì phải phản ánh đầy đủ các chi tiêu có trên mẫu hóa đơn, kể cả chỉ tiêu người bán hàng ký và người mua hàng ký trên các liên hóa đơn để đảm bảo các liên hóa đơn có nội dung hoàn toàn như nhau. Đối với bán hàng qua điện thoại, fax thì quy định người mua hàng không phải ký trên hóa đơn nhưng trên hóa đơn phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại hoặc qua fax.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4103/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4103/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2007
Ngày hiệu lực03/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4103/TCT-CS hóa đơn dịch vụ viễn thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4103/TCT-CS hóa đơn dịch vụ viễn thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4103/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành03/10/2007
        Ngày hiệu lực03/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4103/TCT-CS hóa đơn dịch vụ viễn thông

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4103/TCT-CS hóa đơn dịch vụ viễn thông

             • 03/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực