Công văn 4105/TCHQ-KTTT

Công văn số 4105/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế

Nội dung toàn văn Công văn 4105/TCHQ-KTTT đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4105/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Cục hải quan các tỉnh, Thành Phố
Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Intimex
(Số 1 Trần Quang Diệu, phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 29/ISG ngày 27/07/2006 của Công ty cổ phần Sài Gòn INTIMEX (MST: 0304422525) đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và Điểm 2.2 Mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-BTM ngày 30/12/2005 của Bộ Thương mại về  việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp Intimex tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty xuất nhập khẩu Intimex thành Công ty cổ phần Intimex Sài Gòn; Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Sài Gòn Intimex số 4103004821 ngày 30/5/2006.

Đề nghị Cục Hải quan nơi Công ty mở tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu kiểm tra, đối chiếu với các Điều kiện quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC và Thông tư số 113/2005/TT-BTC dẫn trên, nếu Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp Intimex tại TP. Hồ Chí Minh (MST: 0100108039015) thuộc Công ty xuất nhập khẩu Intimex chuyển thành Công ty cổ phần Intimex Sài Gòn (MST: 0304422525) trong thời gian 365 ngày tính đến ngày làm thủ tục Hải quan đáp ứng được đầy đủ các Điều kiện: là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật Hải quan, không có nợ thuế quá hạn 90 ngày; không còn nợ thuế, phạt chậm nộp thuế tại thời Điểm đăng ký tờ khai thì Công ty cổ phần Sài Gòn Intimex hiện nay cũng được áp dụng thời gian ân hạn thuế theo quy định.

Sau khi đã sáp nhập và hoạt động theo mã số thuế của Công ty cổ phần Sài Gòn Intimex; Căn cứ Điểm 7 Mục I Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số đối tượng nộp thuế, yêu cầu Công ty thực hiện làm thủ tục đóng mã số thuế Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp Intimex tại TP. Hồ Chí Minh (MST: 0100108039015) theo quy định. Theo đó, toàn bộ tờ khai và số thuế còn phải nộp (đang trong thời gian ân hạn thuế hoặc quá hạn phải nộp thuế) đều được chuyển sang theo dõi và quản lý thu nộp tại Công ty cổ phần Sài Gòn Intimex.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Công ty cổ phần Sài Gòn Intimex biết và phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (phối hợp);
- Cục ĐTCBL (phối hợp);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4105/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4105/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2006
Ngày hiệu lực05/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4105/TCHQ-KTTT đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4105/TCHQ-KTTT đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4105/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành05/09/2006
        Ngày hiệu lực05/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4105/TCHQ-KTTT đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4105/TCHQ-KTTT đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế

           • 05/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực