Công văn 4108/TXNK-TGHQ

Công văn 4108/TXNK-TGHQ năm 2017 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4108/TXNK-TGHQ 2017 trị giá hải quan hàng nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4108/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kính An Toàn.
(Đ/c: Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-2017/KNHQ ngày 22/5/2017 của Công ty TNHH Kính An Toàn đề nghị xem xét khung giá quản lý rủi ro đối với mặt hàng kính xây dựng. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Trị giá Hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra, bác bỏ trị giá khai báo, ấn định thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế.

Về mức giá kiểm tra tại danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá: Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu và xem xét kiến nghị của Công ty khi sửa đổi, bổ sung danh mục rủi ro trong thời gian tới.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Kính An Toàn được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ- Cao Hòa (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4108/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4108/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực24/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4108/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 4108/TXNK-TGHQ 2017 trị giá hải quan hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4108/TXNK-TGHQ 2017 trị giá hải quan hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4108/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành24/10/2017
        Ngày hiệu lực24/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4108/TXNK-TGHQ 2017 trị giá hải quan hàng nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4108/TXNK-TGHQ 2017 trị giá hải quan hàng nhập khẩu

         • 24/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực