Công văn 4109/BHXH-CSYT

Công văn 4109/BHXH-CSYT năm 2019 về thanh toán trực tiếp và cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4109/BHXH-CSYT 2019 thanh toán trực tiếp cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4109/BHXH-CSYT
V/v thanh toán trực tiếp và cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được ý kiến phản ánh của Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) và cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả (KCCT) trong năm cho đối tượng là thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng có thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng phát hành (trừ đối tượng quân nhân và người làm công tác cơ yếu). Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện thanh toán trực tiếp phần chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở cho người bệnh theo quy định, tuy nhiên Bảo hiểm xã hội tỉnh không cấp được Giấy chứng nhận KCCT trong năm cho đối tượng này do đơn vị không phát hành thẻ BHYT. Vì vậy, để thống nhất thanh toán trực tiếp và cấp Giấy chứng nhận KCCT cho người bệnh theo đúng quy định, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện như sau:

1. Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

Ngày 28/8/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 3134/BHXH- CSYT về việc thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thanh toán trực tiếp cho đối tượng nêu trên theo đúng quy định tại Điều 28, Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở của người bệnh theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 3134/BHXH-CSYT nêu trên.

2. Cấp Giấy chứng nhận KCCT

Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở cho người bệnh theo đúng hướng dẫn nêu trên. Đồng thời, có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cấp Giấy chứng nhận KCCT cho người bệnh (kèm theo bản sao thẻ BHYT, Phiếu chi thanh toán trực tiếp phần chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở đã thanh toán cho người bệnh) làm căn cứ để Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thực hiện cấp Giấy chứng nhận KCCT cho người bệnh. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng chuyển Giấy chứng nhận KCCT sau khi cấp cho người bệnh về Bảo hiểm xã hội tỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp để trả lại cho người bệnh.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Các đơn vị: GĐB, GĐN, TCKT, DVT;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Nguyễn Tá Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4109/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4109/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4109/BHXH-CSYT 2019 thanh toán trực tiếp cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4109/BHXH-CSYT 2019 thanh toán trực tiếp cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4109/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Tá Tỉnh
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4109/BHXH-CSYT 2019 thanh toán trực tiếp cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4109/BHXH-CSYT 2019 thanh toán trực tiếp cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả

             • 01/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực