Công văn 4109/BKHCN-ĐTG

Công văn 4109/BKHCN-ĐTG năm 2013 phúc đáp Văn thư 78/CV-TRABAC do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4109/BKHCN-ĐTG năm 2013 phúc đáp Văn thư 78


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4109/BKHCN-ĐTG
V/v phúc đáp Văn thư số 78/CV-TRABAC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế tạo Ô tô TRACIMEXCO

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Văn thư số 78/CV-TRABAC ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế tạo Ô tô TRACIMEXCO (TRACIMEXCO) đề nghị chấp thuận về mức độ rời rạc của bộ linh kiện ô tô nhập khẩu. Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2005/QĐ-BKHCN">05/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa ô tô; căn cứ nội dung và Hồ sơ Hợp đồng chuyển giao công nghệ ký kết giữa TRACIMEXCO với Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd. (Trung Quốc) và tình hình thực hiện Hợp đồng chuyển giao công nghệ, yêu cầu về an toàn, kỹ thuật và thương hiệu của các hãng sản xuất nước ngoài; căn cứ cơ sở pháp lý của Dự án sản xuất, lắp ráp xe ô tô khách Coaster 29 chỗ ngồi của TRACIMEXCO đã được UBND tỉnh Bắc Kạn cấp phép và được sự đồng ý của các Bộ, ngành liên quan; căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ô tô tại TRACIMEXCO, theo đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 11460/BCT-CNNg ngày 12 tháng 12 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Đề nghị TRACIMEXCO chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến sản xuất, lắp ráp xe ô tô khách Coaster Golden Dragon XML6700 trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được ký kết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Đồng thời, TRACIMEXCO phải bảo đảm có yêu cầu cụ thể đối với các nhà cung cấp linh kiện để các yêu cầu công nghệ, chất lượng sản phẩm đáp ứng điều kiện hoạt động, vận hành của xe ô tô khách.

2. Dự án sản xuất, lắp ráp xe ô tô khách của TRACIMEXCO đã được cấp phép và nhận được sự đồng ý của UBND tỉnh Bắc Kạn (Văn bản số 903/UBND-KTTH ngày 07 tháng 7 năm 2005), các Bộ, ngành liên quan.

3. TRACIMEXCO là doanh nghiệp đầu tư tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn thuộc địa bàn miền núi phía Bắc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô, đảm bảo công ăn, việc làm cho cán bộ, công nhân viên tại Bắc Kạn bằng việc sản xuất thêm mặt hàng ô tô chở khách là việc làm cần khuyến khích.

4. Hiện tại, công nghệ chế tạo ô tô và phụ tùng thường xuyên thay đổi theo hướng nâng cao chất lượng và độ an toàn, hợp lý hóa các chi tiết nhằm tăng sức cạnh tranh, giảm giá thành. Trên cơ sở hợp tác và công nghệ đã được chuyển giao từ Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd. (Trung Quốc), Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, xe Coaster 29 chỗ ngồi nhãn hiệu "Golden Dragon" do TRACIMEXCO lắp ráp với thiết kế kết cấu gắn kết các thanh gia cường cho phần thân - vỏ xe và thực hiện kết cấu liên kết 06 cụm chi tiết chính: cụm nóc, cụm sàn, cụm sườn trái, cụm sườn phải, cụm trước, cụm sau là hợp lý, phù hợp với điều kiện đầu tư công nghệ tại cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô của TRACIMEXCO.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý với kiến nghị của TRACIMEXCO và đề nghị của Bộ Công Thương và chấp thuận về mức độ rời rạc của các bộ linh kiện ô tô theo Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã ký kết với Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd. (Trung Quốc), trong đó phần thân - vỏ xe để lắp ráp xe ô tô Golden Dragon Coaster 29 chỗ ngồi đã sơn nhúng ED (Electrodeposition) được TRACIMEXCO nhập khẩu trước thời điểm Công ty có Văn thư giải trình số 78/CV-TRABAC ngày 08 tháng 10 năm 2013.

6. Theo quy định tại Thông tư số 05/2005/QĐ-BKHCN">05/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, khung xe ô tô có chiều dài từ 3,7 m trở lên được phép sơn tĩnh điện trước khi nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với các lô hàng tiếp theo, việc sơn nhúng ED 06 cụm chi tiết thân - vỏ xe nêu trên và các cụm chi tiết lớn khác của xe, đề nghị Công ty cân nhắc thêm phương án phối hợp, tận dụng các dây chuyền sơn ED đã được một số doanh nghiệp trong nước đã đầu tư để bảo đảm chất lượng xe ô tô đối với công đoạn hàn vỏ với khung sau khi đã sơn ED.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế tạo Ô tô TRACIMEXCO biết và liên hệ với cơ quan có liên quan để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục HQ;
- Chi cục HQ tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: VT; TĐC; Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Đỗ Hoài Nam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4109/BKHCN-ĐTG

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4109/BKHCN-ĐTG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2013
Ngày hiệu lực 12/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4109/BKHCN-ĐTG năm 2013 phúc đáp Văn thư 78


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4109/BKHCN-ĐTG năm 2013 phúc đáp Văn thư 78
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4109/BKHCN-ĐTG
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký Đỗ Hoài Nam
Ngày ban hành 12/12/2013
Ngày hiệu lực 12/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4109/BKHCN-ĐTG năm 2013 phúc đáp Văn thư 78

Lịch sử hiệu lực Công văn 4109/BKHCN-ĐTG năm 2013 phúc đáp Văn thư 78

  • 12/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực