Công văn 411/TCT-CS

Công văn 411/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 411/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ba


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 373/CT-&HTNNT ngày 28/7/2011 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về việc vướng mắc về chính sách thuế đối với tiền đền bù về tài sản trên đất do di dời địa điểm kinh doanh theo quy hoạch của Nhà nước. Về vấn đề này Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Từ năm 2007 đến năm 2009:

Tổng cục Thuế có công văn số 2691/TCT - CS ngày 15/7/2008 gửi Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc TW hướng dẫn thuế GTGT và thuế TNDN đối với tiền đền bù do di dời địa điểm kinh doanh theo quy hoạch.

- Từ năm 2009 đến nay;

Tại điểm 14 Mục V Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính quy định :

"Tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi trừ các khoản chỉ phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có). Riêng tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời của các doanh nghiệp di chuyển địa điểm theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà giá trị của các khoản hỗ trợ đền bù sau khi trừ các chi phí liên quan (nếu có) thể phần còn lại doanh nghiệp sử dụng theo quy định cua pháp luật có liên quan Tại điếm 3 mục II và điểm 2 .18 mục IV phần B và điểm Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính quy định:

"3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này".

"Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp;”

- Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất;"

Đối với tài sản trên đất thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tại Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 Thủ tướng Chính phủ quy định về quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị có hiệu lực thi hành từ 15/02/2011 .

Căn cứ vào các quy định nêu trên và quy định khác tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN, thuế GTGT, đề nghị Cục thuế Vĩnh Long hướng dẫn đơn vị thực hiện chính sách thuế TNDN, thuế GTGT phù hợp từng thời điểm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 411/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu411/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực09/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 411/TCT-CS

Lược đồ Công văn 411/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ba


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 411/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ba
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu411/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Cường
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực09/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 411/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ba

           Lịch sử hiệu lực Công văn 411/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ba

           • 09/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực