Công văn 411/VP-ĐT

Công văn số 411/VP-ĐT về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà có nguồn gốc mua hóa giá, mua theo Nghị định số 61/CP có diện tích nhà, đất khác so với chủ quyền gốc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 411/VP-ĐT cấp đổi giấy chứng nhận sở hữu nhà và sử dụng đất nhà có nguồn gốc mua hóa giá, theo NĐ 61/CP diện tích nhà đất khác chủ quyền gốc đã được thay thế bởi Quyết định 15/2006/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản đất đai UBND thành phố không phù hợp pháp luật hiện hành và được áp dụng kể từ ngày 18/02/2006.

Nội dung toàn văn Công văn 411/VP-ĐT cấp đổi giấy chứng nhận sở hữu nhà và sử dụng đất nhà có nguồn gốc mua hóa giá, theo NĐ 61/CP diện tích nhà đất khác chủ quyền gốc


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số 411/VP-ĐT
V/v cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà có nguồn gốc mua hóa giá, mua theo Nghị định số 61/CP có diện tích nhà, đất khác so với chủ quyền gốc.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2001

 

Kính gửi

- Sở Địa chính - Nhà đất thành phố
- Cục Thuế thành phố

 

Xét đề nghị của Sở Địa chính - Nhà đất thành phố tại công văn số 1497/CV-ĐB ngày 15/02/2001 về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà có nguồn gốc mua hóa giá, mua theo Nghị định số 61/CP có diện tích tăng thêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Hùng Việt có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Trường hợp nhà có nguồn gốc mua hóa giá, mua theo Nghị định số 61/CP nay cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, lại có diện tích nhà, đất sai khác, phải tính toán tiền nhà ở và đất ở để thu nộp ngân sách hay chi trả lại, cụ thể như sau:

+ Tiền sử dụng đất đối với phần diện tích sai khác tính thu theo quy định tại Nghị định số 38/2000 ngày 23/8/2000 của Chính phủ.

+ Phần diện tích nhà tăng thêm do tự xây dựng sau khi mua nhà, thu thuế và các khoản thu khác theo quy định.

+ Phần diện tích nhà sai khác trước khi mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, phải tính phần giá trị xây dựng theo quy định của Nghị định số 61/CP và các khoản khác theo quy định.

- Giao cho Sở Địa chính - Nhà đất thành phố phối hợp với Cục Thuế thành phố quy định thủ tục đơn giản, thuận lợi cho chủ sở hữu về cách tính thu, trả tiền đối với diện tích nhà sai khác trước khi mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Ngành thuế tính tiền sử dụng đất, giá trị nhà sai khác và các khoản thu khác theo quy định để thu nộp hay chi trả lại cho các chủ sở hữu.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xin truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên để các đơn vị có liên quan thực hiện.

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 411/VP-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu411/VP-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2001
Ngày hiệu lực16/03/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2006
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 411/VP-ĐT

Lược đồ Công văn 411/VP-ĐT cấp đổi giấy chứng nhận sở hữu nhà và sử dụng đất nhà có nguồn gốc mua hóa giá, theo NĐ 61/CP diện tích nhà đất khác chủ quyền gốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 411/VP-ĐT cấp đổi giấy chứng nhận sở hữu nhà và sử dụng đất nhà có nguồn gốc mua hóa giá, theo NĐ 61/CP diện tích nhà đất khác chủ quyền gốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu411/VP-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hiệp
        Ngày ban hành16/03/2001
        Ngày hiệu lực16/03/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2006
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 411/VP-ĐT cấp đổi giấy chứng nhận sở hữu nhà và sử dụng đất nhà có nguồn gốc mua hóa giá, theo NĐ 61/CP diện tích nhà đất khác chủ quyền gốc

            Lịch sử hiệu lực Công văn 411/VP-ĐT cấp đổi giấy chứng nhận sở hữu nhà và sử dụng đất nhà có nguồn gốc mua hóa giá, theo NĐ 61/CP diện tích nhà đất khác chủ quyền gốc