Công văn 41122/CT-HTr

Công văn 41122/CT-HTr năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 41122/CT-HTr hoàn thuế giá trị gia tăng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41122/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18
(Địa chỉ: 471 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Ni; MST: 0800001612)

Ngày 27/04/2016, Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 115/TCKT-L18 ghi ngày 25/04/2016 của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 về hoàn thuế GTGT của đối với công trình xây dựng sử dụng vốn NSNN, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

+ Tại Khoản 6d Điều 11 quy định về khai thuế GTGT:

“d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng; lp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.”

+ Tại Khoản 3 Điều 28 quy định địa điểm và thủ tục nộp thuế:

“3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ s thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mc công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA). Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện khu trừ thuế GTGT đối với trường hợp chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vn khi chưa có khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.

...Căn cứ vào hồ sơ chứng từ thanh toán được phê duyệt, Kho bạc nhà nước thực hiện thanh toán cho nhà thầu (bằng tổng s thanh toán trừ đi s thuế GTGT phải khấu trừ). Kho bạc nhà nước trả 02 liên chứng từ thanh toán cho chủ đầu tư đ chủ đu tư trả 01 liên cho nhà thầu. Số thuế GTGT do Kho bạc nhà nước khu trừ theo chứng từ thanh toán này được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế là đơn vị nhận thầu. Chủ đu tư thực hiện theo dõi việc giao nhận chứng từ thanh toán giữa chủ đầu tư với các đơn vị nhận thầu....”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 15 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

+ Tại Điều 18 quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có s thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh s thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 ký hợp đồng xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tỉnh ngoài và giao cho các Công ty con thi công, Công ty Licogi 18 đã thực hiện kê khai thuế và nộp 2% thuế GTGT đối với công trình xây dựng từ nguồn vốn NSNN. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp tại trụ sở chính và thực hiện hoàn thuế nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 6 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT6;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 41122/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu41122/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2016
Ngày hiệu lực20/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 41122/CT-HTr hoàn thuế giá trị gia tăng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 41122/CT-HTr hoàn thuế giá trị gia tăng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu41122/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành20/06/2016
        Ngày hiệu lực20/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 41122/CT-HTr hoàn thuế giá trị gia tăng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 41122/CT-HTr hoàn thuế giá trị gia tăng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2016

            • 20/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực