Công văn 4115/GSQL-GQ4

Công văn 4115/GSQL-GQ4 năm 2019 về xử lý đối với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4115/GSQL-GQ4 2019 xử lý đối với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4115/GSQL-GQ4
V/v xử lý C/O

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Trả lời công văn số 1108/HQQNa-VP đề ngày 27/8/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện kết luận kiểm tra nội bộ tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Khai báo thông tin C/O trên tờ khai hải quan:

Đề nghị đơn vị kiểm tra các trường hợp tờ khai hải quan liên quan và thông tin C/O được cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan để đảm bảo việc khai báo thông tin, cơ quan hải quan kiểm tra xử lý theo quy định.

Các trường hợp tờ khai hải quan không đáp ứng quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì tiến hành xử lý theo quy định.

2. Về việc xử lý đối với C/O mẫu E:

Tổng cục Hải quan đã tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc đối với C/O mẫu E cấp thay thế. Khi nhận được thông báo của cơ quan cấp, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4115/GSQL-GQ4

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4115/GSQL-GQ4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2019
Ngày hiệu lực10/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4115/GSQL-GQ4 2019 xử lý đối với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4115/GSQL-GQ4 2019 xử lý đối với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4115/GSQL-GQ4
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành10/10/2019
        Ngày hiệu lực10/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4115/GSQL-GQ4 2019 xử lý đối với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4115/GSQL-GQ4 2019 xử lý đối với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O

           • 10/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực