Công văn 4119/LĐTBXH-BHXH

Công văn 4119/LĐTBXH-BHXH về đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4119/LĐTBXH-BHXH đóng bảo hiểm xã hội người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4119/LĐTBXH-BHXH
V/v đóng BHXH của người lao động

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH CHUTEX tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn ngày 27 tháng 10 năm 2004 của quý Công ty đề nghị hướng dẫn về việc đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong thời gian thử việc. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết d Điểm 3 Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì thời gian thử việc được tính là thời gian thực hiện hợp đồng lao động. Do vậy, việc đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian này được thực hiện như sau:

- Nếu hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên, thì trong thời gian thử việc, người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ.

- Nếu hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, thì trong thời gian thử việc người sử dụng lao động phải trả khoản bảo hiểm xã hội vào tiền lương hoặc tiền công cho người lao động để họ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc tự lo về bảo hiểm xã hội.

Các khoản bảo hiểm xã hội này được quy định tại Điểm 2 Mục II Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm có: Bảo hiểm xã hội bằng 15% tiền lương, tiền công; bảo hiểm y tế bằng 2% tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động.

Đề nghị quý Công ty căn cứ vào quy định trên, để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4119/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4119/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2004
Ngày hiệu lực26/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4119/LĐTBXH-BHXH đóng bảo hiểm xã hội người lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4119/LĐTBXH-BHXH đóng bảo hiểm xã hội người lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4119/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Đỗ Nhật Tân
        Ngày ban hành26/11/2004
        Ngày hiệu lực26/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4119/LĐTBXH-BHXH đóng bảo hiểm xã hội người lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4119/LĐTBXH-BHXH đóng bảo hiểm xã hội người lao động

           • 26/11/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực