Công văn 4120/TCHQ-GSQL

Công văn 4120/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4120/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4120/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1549/HQHCM-GSQL đề ngày 14/6/2018 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh vướng mắc liên quan đến C/O, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

- Về thời điểm nộp bổ sung C/O mẫu D: Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 14/9/2016, đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định tại khoản a Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để xử lý vụ việc theo quy định.

- Về áp dụng C/O tổng cho nhiều tờ khai đăng ký cho nhiều loại hình khác nhau: Trường hợp tại cùng một thời điểm, người khai hải quan đăng ký nhiều t khai với nhiều loại hình khác nhau tại 01 Chi cục Hải quan cho cùng một lô hàng được cấp chung một chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ quan hải quan áp dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩu.

Đối với 03 tờ khai đề cập tại công văn số 154/HQHCM-GSQL (01 tờ khai nhập kinh doanh và 02 tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa) không được mở cùng một thời điểm, đề nghị đơn vị căn cứ hướng dẫn trên để xử lý.

Đối vi các tờ khai đăng ký từ ngày 5/6/2018, đề nghị căn cứ Điều 17, Thông tư số 38/2018/TT-BTC để thực hiện.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b
).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL V HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4120/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4120/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2018
Ngày hiệu lực13/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4120/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 4120/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4120/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4120/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành13/07/2018
        Ngày hiệu lực13/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4120/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4120/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D

           • 13/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực