Công văn 4123/TCT-TNCN

Công văn 4123/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4123/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4123/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1512/CT-TNCN ngày 08/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Định hỏi về xác định thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.1 Mục II, Phần B, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

“c) Các chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng vốn: là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo chế độ quy định. Cụ thể như sau:

- Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng;

- Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng;

- Các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

2.1.2. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên: Trường hợp Công ty cổ phần Dược phẩm Fresenius KaBi Bidiphar (chưa là công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán) tiến hành mua lại cổ phần của cán bộ công nhân viên là cá nhân cư trú thì các cán bộ công nhân viên của Công ty chuyển nhượng phần vốn góp của mình phải kê khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp theo hướng dẫn tại điểm 2.1, Mục II, Phần B, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính. Mức thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

Khoản chi phí mà cá nhân phải trả lãi vay ngân hàng và lãi vay của cá nhân (họ hàng, người quen), do không thể xác định được các khoản vay này cá nhân có dùng để mua cổ phần hay dùng vào mục đích khác, không có chứng từ, hóa đơn theo chế độ quy định nên không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4123/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4123/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2011
Ngày hiệu lực16/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4123/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4123/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4123/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành16/11/2011
        Ngày hiệu lực16/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4123/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4123/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân

             • 16/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực