Công văn 413/BTTTT-VP

Công văn 413/BTTTT-VP năm 2014 đính chính Thông tư 26/2013/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 413/BTTTT-VP đính chính Thông tư 26/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/BTTTT-VP
V/v đính chính Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Th tưng Chính ph;
- Các Phó Th tưng Chính ph;
- Văn phòng Trung ương Đng;
- Văn phòng Tng Bí thư;
- Văn phòng Quc hội;
- Văn phòng Ch tịch nưc;
- Công báo, Cng TTĐT Chính ph;
- Các B, quan ngang B, quan thuc CP;
- Tòa án nhân dân TC;
- Viện kiểm sát nhân n TC;
- UBND các tnh, thành ph trc thuc TW;
- y ban Tần s VTĐ quc gia;
- Đài Truyền hình Vit Nam;
- Đài Tiếng nói Vit Nam;
- Đài Truyền hình K thuật s VTC;
- Công ty Cổ phn Nghe nhìn toàn cu AVG;
- Sở TT&TTc tnh, thành ph trc thuc TW;
- Đài phát thanh, truyền hình c tnh, thành ph trc thuc TW;
- Bộ trưng và các Thứ trưng, Th trưng c cơ quan, đơn vthuc Bộ TT&TT;
- Cc Kiểm tra văn bn QPPL (B Tư pháp);
- Cng tng tin đin t Bộ Thông tin và Truyền tng.

Ny 27 tháng 12 năm 2013, BThông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư s 26/2013/TT-BTTTT ban hành Quy hoch s dng kênh tần s cho truyền hình mặt đất băng tn UHF (470-806) MHz đến năm 2020. Do li đánh máy văn bn, Bộ Thông tin và Truyền thông xin đính chính li Thông tư u trên như sau:

Tại khoản 4 Điu 2 Thông tư đã ghi:

4. Khu vực Bc B là khu vc bao gm các tỉnh, thành ph Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Th, Bắc Ninh, Hưng n, Hải ơng, Hải Phòng, Qung Ninh, Thái nh, Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang”.

Nay sa thành:

4. Khu vc Bc B là khu vc bao gm các tỉnh, thành ph Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Th, Nam Định, Hưng n, Hi Dương, Hi Phòng, Qung Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang”.

Trân trng kính chào./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VP, CTS.350.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Lâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 413/BTTTT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu413/BTTTT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2014
Ngày hiệu lực11/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 413/BTTTT-VP đính chính Thông tư 26/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 413/BTTTT-VP đính chính Thông tư 26/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu413/BTTTT-VP
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýPhạm Mạnh Lâm
       Ngày ban hành11/02/2014
       Ngày hiệu lực11/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 413/BTTTT-VP đính chính Thông tư 26/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông

             Lịch sử hiệu lực Công văn 413/BTTTT-VP đính chính Thông tư 26/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông

             • 11/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực