Công văn 413/HTQTCT-CT

Công văn 413/HTQTCT-CT năm 2017 về quán triệt việc thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 413/HTQTCT-CT 2017 thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận nuôi con nuôi nước ngoài


BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/HTQTCT-CT
V/v quán triệt việc thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được ý kiến phản ánh từ các cơ quan, đơn vị về việc một số cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực đã thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài giả mạo đối với các trường hợp trẻ em Việt Nam du học tại Hoa Kỳ được công dân Hoa Kỳ nhận làm con nuôi. Đ kịp thời chấn chỉnh và ngăn chặn tình trạng này, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực nghiêm túc thực hiện nội dung sau:

Theo quy định của pháp luật nuôi con nuôi Việt Nam hiện hành và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, việc người nước ngoài nhận trẻ em cư trú tại Việt Nam làm con nuôi phải do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giải quyết và được Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi) cấp Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi. Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài do Bộ Tư pháp cấp phải là Giấy chứng nhận có trích dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài; các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài như trẻ em làm con nuôi của nước ngoài đã được giải quyết theo Quyết định số... của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...; văn bản đồng ý của Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam; văn bản đồng ý của cơ quan nuôi con nuôi Trung ương có thẩm quyền của nước nhận trẻ em cho phép hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi.

Tuy nhiên, hiện nay, có nhiều trẻ em đi du học tại Hoa Kỳ, được công dân Hoa Kỳ nhận là con nuôi và do Tòa án cấp Bang của Hoa Kỳ giải quyết. Bộ Tư pháp không cấp Giấy chứng nhận đối với việc nuôi con nuôi này. Do vậy, trên thực tế xảy ra một số trường hợp cá nhân đã sử dụng Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài giả mạo chữ ký và con dấu của Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp để yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính văn bản này, nhằm “hp thức hóa” hồ sơ nhận con nuôi do phía Hoa Kỳ giải quyết.

Đ bảo đảm tuân thủ nghiêm pháp luật về chứng thực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chứng thực, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp quán triệt, chỉ đạo tất cả cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh) không chứng thực bất kỳ Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài nào đối với trường hợp con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ giải quyết, như đã nêu trên. Trường hợp yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài đối với trường hợp người nước ngoài nhận trẻ em tại Việt Nam làm con nuôi (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết), đề nghị cơ quan, tổ chức gửi bản chụp văn bản cho Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) để kiểm tra và sau khi xin ý kiến của Cục mới thực hiện chứng thực theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- PCT Nguyễn Văn Toàn (để biết);
- Cục Con nuôi (để biết, phối hợp);
- Trang TTĐT Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, CT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 413/HTQTCT-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu413/HTQTCT-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2017
Ngày hiệu lực16/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 413/HTQTCT-CT 2017 thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận nuôi con nuôi nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 413/HTQTCT-CT 2017 thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận nuôi con nuôi nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu413/HTQTCT-CT
        Cơ quan ban hànhquốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
        Người ký***, Nguyễn Công Khanh
        Ngày ban hành16/05/2017
        Ngày hiệu lực16/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 413/HTQTCT-CT 2017 thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận nuôi con nuôi nước ngoài

              Lịch sử hiệu lực Công văn 413/HTQTCT-CT 2017 thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận nuôi con nuôi nước ngoài

              • 16/05/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/05/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực