Công văn 413/TTg-QHQT

Công văn số 413/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Na Uy tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 413/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Na Uy tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 413/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Na Uy tài trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1613/BKH-KTĐN ngày 12 tháng 3 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường năng lực giảm thiểu và thích ứng với địa tai biến liên quan đến môi trường và phát triển năng lượng ở Việt Nam", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Na Uy là 2,2 triệu USD.

2. Giao Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối hợp với Nhà tài trợ và các cơ quan liên quan xây dựng, thẩm định, phê duyệt văn kiện Dự án và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 413/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu413/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2008
Ngày hiệu lực20/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 413/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 413/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Na Uy tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 413/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Na Uy tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu413/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành20/03/2008
        Ngày hiệu lực20/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 413/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Na Uy tài trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 413/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Na Uy tài trợ

              • 20/03/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/03/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực