Công văn 4132/TCT-KK

Công văn 4132/TCT-KK năm 2018 về bù trừ nợ thuế, nợ phạt do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4132/TCT-KK 2018 về bù trừ nợ thuế nợ phạt


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4132/TCT-KK
V/v: bù trừ nợ thuế, nợ phạt

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số NB: 297/DTQLT ngày 26/9/2018 của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ nợ thuế, nợ phạt. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 47 Luật quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13 quy định:

"Điều 47. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau, hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. "

- Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 132. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được hoàn

1. Đối với việc hoàn trả tiền thuế, tiền phạt được hoàn từ tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan, trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế, quan hải quan thực hiện kiểm tra, đối chiếu trên Hệ thống và xử lý như sau

b.1) Trường hợp người nộp thuế yêu cầu bù trừ, quan hải quan lập ủy nhiệm chi gửi Kho bạc Nhà nước để nộp ngân sách nhà nước thay cho người nộp thuế;

b.2) Trường hợp người nộp thuế không yêu cầu bù trừ nhưng quan hải quan phát hiện người nộp thuế còn nghĩa vụ phải nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản phải nộp khác, bao gồm cả tiền phí, lệ phí còn nợ: quan hải quan thực hiện xử lý theo quy định tại điểm b.1 khoản này và thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 28/TBBT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

2. Đối với việc hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ ngân sách nhà nước nhà nước, trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, đối chiếu trên Hệ thống kế toán và xử lý như sau

b.1) Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ, cơ quan hải quan lập từ điều chỉnh khoản thu ngân sách nhà nước hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ theo mẫu quy định tại Thông tư số 77/2017/TT-BTC gửi Kho bạc Nhà nước để nộp ngân sách nhà nước thay cho người nộp thuế;

b.2.) Trường hợp người nộp thuế không đề nghị bù trừ nhưng cơ quan hải quan phát hiện người nộp thuế còn nghĩa vụ phải nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản phải nộp khác, bao gồm cả tiền phí, lệ phí còn nợ: cơ quan hải quan thực hiện xử lý theo quy định tại điểm b.1 khoản này và thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 28/TBBT/TNXK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;…”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến công văn số 297/DTQLT ngày 26/9/2018 của Tổng cục Hải quan, cụ thể như sau:

1. Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan Hải quan hoàn thuế nộp thừa và bù trừ thu các khoản nợ thuế thuộc cơ quan Thuế quản lý; thủ tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC và văn bản đổi bổ sung tương ứng.

2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại các văn bản pháp luật về quản lý thuế liên quan đến việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu nợ giữa các khoản thuộc cơ quan Thuế quản lý với các khoản thuộc cơ quan Hải quan quản lý và ngược lại.

Kính chuyển quý Tổng cục tham khảo và báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4132/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4132/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2018
Ngày hiệu lực24/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4132/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4132/TCT-KK 2018 về bù trừ nợ thuế nợ phạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4132/TCT-KK 2018 về bù trừ nợ thuế nợ phạt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4132/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành24/10/2018
        Ngày hiệu lực24/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4132/TCT-KK 2018 về bù trừ nợ thuế nợ phạt

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4132/TCT-KK 2018 về bù trừ nợ thuế nợ phạt

           • 24/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực