Công văn 4133/UBND-ĐT

Công văn 4133/UBND-ĐT năm 2015 triển khai thi hành Luật Đầu tư do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4133/UBND-ĐT 2015 triển khai thi hành Luật Đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4133/UBND-ĐT
Về triển khai thi hành Luật Đầu tư

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở - ngành;
- Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP;
- Ban quản lý Khu công nghệ cao;
- Ban quản lý Khu Nam;
- Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm;
- Ban qun lý Khu đô thị Tây Bắc;
- Ủy ban nhân dân 24 Quận - huyện.

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật đầu tư) đã được Quốc khóa VIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 21 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015;

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. Trong thời gian Nghị định nêu trên chưa được ban hành, ngày 30 tháng 6 năm 2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4326/BKHĐT-ĐTNN 4332/BKHĐT-ĐTNN4366/BKHĐT-PC hướng dẫn triển khai thi hành một số nội dung Luật đầu tư về:

- Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

- Thủ tục tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Thủ tục thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

- Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

- Hướng dẫn áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

- Hướng dẫn xử lý đối với dự án đang thực hiện của nhà đầu tư trong nước

- Biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư, mã số dự án

- Hướng dẫn giải quyết hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận trước ngày Luật đầu tư có hiệu lực thi hành

- Hướng dẫn áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở ngành và Ủy ban nhân dân 24 Quận - huyện nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc và hướng dẫn các nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động đầu tư ra nước ngoài thực hiện theo đúng quy định tại Luật đầu tư và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN 4332/BKHĐT-ĐTNN4366/BKHĐT-PC ngày 30 tháng 6 năm 2015; kịp thời đề xuất khi có khó khăn vướng mắc.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thưng trực Thành ủy “để báo cáo”;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng nghiên cứu - tổng hợp;
- Phòng ĐT;
- Lưu:VT, (ĐT/HN) 65
Sao y đính kèm văn bản:
4326/BKHĐT-ĐTNN
4332/BKHĐT-ĐTNN
4366/BKHĐT-PC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4133/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4133/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2015
Ngày hiệu lực21/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4133/UBND-ĐT 2015 triển khai thi hành Luật Đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4133/UBND-ĐT 2015 triển khai thi hành Luật Đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4133/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Liêm
        Ngày ban hành21/07/2015
        Ngày hiệu lực21/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4133/UBND-ĐT 2015 triển khai thi hành Luật Đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4133/UBND-ĐT 2015 triển khai thi hành Luật Đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

           • 21/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực