Công văn 4138/BTNMT-BĐKH

Công văn 4138/BTNMT-BĐKH năm 2020 về thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4138/BTNMT-BĐKH 2020 thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4138/BTNMT-BĐKH
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg. Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu xác định 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào 07 nhóm, lĩnh vực ưu tiên nhằm thực hiện các cam kết đóng góp của Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các nội dung công việc cụ thể được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg nêu trên; tổ chức giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Biến đổi khí hậu) trước ngày 31 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi thông tin chi tiết xin được liên hệ với Cục Biến đổi khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại: 024.37759431, địa chỉ thư điện tử [email protected]

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TP(TH), BĐKH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4138/BTNMT-BĐKH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4138/BTNMT-BĐKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2020
Ngày hiệu lực03/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(10/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4138/BTNMT-BĐKH

Lược đồ Công văn 4138/BTNMT-BĐKH 2020 thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4138/BTNMT-BĐKH 2020 thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4138/BTNMT-BĐKH
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýLê Công Thành
        Ngày ban hành03/08/2020
        Ngày hiệu lực03/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (10/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4138/BTNMT-BĐKH 2020 thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4138/BTNMT-BĐKH 2020 thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu

              • 03/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực