Công văn 4138/VPCP-KTTH

Công văn số 4138/VPCP-KTTH về việc xử lý rủi ro cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4138/VPCP-KTTH xử lý rủi ro cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4138/VPCP-KTTH
V/v xử lý rủi ro cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9065/BTC-TCNH ngày 09 tháng 7 năm 2007 về xử lý rủi ro tín dụng của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc, xóa nợ gốc cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với tổng số tiền là 11,5 tỷ đồng (mười một tỷ năm trăm triệu đồng); khoản bù đắp cho số nợ gốc được xóa này lấy từ nguồn quỹ dự phòng rủi ro của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

2. Giao Bộ Tài chính:

a) Khoanh nợ, xóa lãi cho các dự án nêu tại công văn số 9065/BTC-TCNH ngày 09 tháng 7 năm 2007; hướng dẫn Ngân hàng Phát triển Việt Nam chuẩn xác số liệu và hoàn chỉnh các thủ tục xử lý nợ theo quy định hiện hành.

b) Nghiên cứu trình Chính phủ bổ sung nội dung xử lý các khoản nợ đọng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam vào Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quản và xử lý nợ tồn đọng của các doanh nghiệp Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo xin thông báo để Bộ Tài chính và cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg;
- Bộ KH&ĐT, NHNNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Xuân Phúc,
các Vụ: TH, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3).19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4138/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4138/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực25/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4138/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 4138/VPCP-KTTH xử lý rủi ro cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4138/VPCP-KTTH xử lý rủi ro cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4138/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành25/07/2007
        Ngày hiệu lực25/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4138/VPCP-KTTH xử lý rủi ro cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4138/VPCP-KTTH xử lý rủi ro cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

             • 25/07/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/07/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực