Công văn 414/VPCP-CN

Công văn số 414/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý nhà công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP

Nội dung toàn văn Công văn 414/VPCP-CN quản lý nhà công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo NĐ 61/CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 414/VPCP-CN
V/v: quản lý nhà công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 219/BTC-QLCS ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quản lý nhà công sở, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6208/VPCP-CN ngày 26 tháng 10 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý nhà công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, khẩn trương tổng hợp báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6208/VPCP-CN ngày 26 tháng 10 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, địa phương, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, IV,  Website CP;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 414/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu414/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2007
Ngày hiệu lực22/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 414/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 414/VPCP-CN quản lý nhà công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo NĐ 61/CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 414/VPCP-CN quản lý nhà công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo NĐ 61/CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu414/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành22/01/2007
        Ngày hiệu lực22/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 414/VPCP-CN quản lý nhà công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo NĐ 61/CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 414/VPCP-CN quản lý nhà công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo NĐ 61/CP

             • 22/01/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/01/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực