Công văn 4140/TCT-TVQT

Công văn 4140/TCT-TVQT năm 2019 về thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4140/TCT-TVQT 2019 thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4140/TCT-TVQT
V/v Thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định 94/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định về sản xuất và kinh doanh rượu.

Căn cứ Thông tư 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khu và rượu sản xut đ tiêu thụ trong nước.

Căn cứ Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn ch thuế.

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ/TCT ngày 9/7/2014 của Tổng cục Thuế về việc ban hành chế độ quản lý và sử dụng chi phí phát hành các loại ấn chỉ bán thu tiền của ngành Thuế.

Căn cứ hợp đồng s 0699/2019/TCT-ITC ngày 08/10/2019 về việc gói thầu “In biên lai, ấn chỉ thuế, in tem rượu sản xuất trong nước năm 2019.

Tổng cục Thuế thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước và giá bán tem rượu sản xuất trong nước như sau:

I. Hình thức, nội dung, đặc điểm từng loại tem rượu sản xuất trong nước năm 2019 (có Mu tem kèm theo):

1.1. Tem rượu sản xuất trong nước ≥ 200 dùng cho dán bằng máy.

- Ký hiệu mẫu: TR01C.

- Kích thước: (110x13) mm. Số lượng: 28.000.000 tem.

- Tem in ký hiệu, số thứ tự liên tục:

+ Ký hiệu tem gồm hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y và 02 số cuối của năm in. Bắt đầu in từ ký hiệu AA/19P.

+ Số của tem trong 01 ký hiệu được đánh số liên tục từ 0000001 đến 9999999. Trên tem có dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN ≥ 200)

- Giấy có phủ sẵn cồn dán (giấy decl vỡ); mặt giấy có qua xử lý, dẻo, dễ vỡ, đế glassine trng 80g/m2; Mực in phản quang, phát sáng khi soi đèn tia cực tím.

- Tem có nền hoa văn in 4 màu: Xanh, đỏ, vàng, đen; nền hoa văn được thiết kế đan xen nhau.

- Các yếu tố chống giả:

+ Bên trái tem in mã vạch hai chiều có biến đổi theo từng con tem và có dòng chữ TR02C. Bên phải tem in ký hiệu, s thứ tự bằng mực màu đen. Tem được in và đóng thành cuộn.

+ Phương pháp in UV tạo hiệu ứng ánh sáng xiên: Dùng để bảo đảm chống copy, scan, sao chép, nhưng người tiêu dùng vẫn có thể nhận biết bng mắt thường.

+ Trong chuỗi số nhảy 07 ký tự, từng chữ có cỡ chữ biến đổi.

- Đầu cuộn tem để trắng 1,1m (không có tem); cuối cuộn để trắng 01 m (không có tem) và 30 tem không có số.

- Lõi trong của cuộn tem có đường kính 76,2 mm; đường kính ngoài của cuộn tem ti đa 350 mm.

- Tem cách đều nhau 2-4 mm; mép bên phải theo chiều chữ của tem chừa 03 mm.

1.2. Tem rượu sản xuất trong nước <200 dùng cho tổ chức, cá nhân dán bằng máy có tốc độ dán thấp (tem đóng cuộn):

- Ký hiệu mẫu: TR02C.

- Kích thước: (110x13) mm. Số lượng: 13.000.000 tem.

- Tem in ký hiệu, số thứ tự liên tục:

+ Ký hiệu tem gồm hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B; C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y và 02 số cuối của năm in. Bắt đầu in từ ký hiệu AA/19P.

+ Số của tem trong 01 ký hiệu được đánh số liên tục từ 0000001 đến 9999999. Trên tem có dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN <200)

- Giấy có phủ sẵn cồn dán (giấy decl vỡ); mặt giấy có qua xử lý, dẻo, dễ vỡ, đế glassine trng 80g/m2; Mực in phản quang, phát sáng khi soi đèn tia cực tím.

- Tem có nền hoa văn in 4 màu: Xanh, đỏ, vàng, đen; nền hoa văn được thiết kế đan xen nhau.

- Các yếu tố chng giả:

+ Bên trái tem in mã vạch hai chiều có biến đổi theo từng con tem và có dòng chữ TR02C. Bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự bằng mực màu đen. Tem được in và đóng thành cuộn.

+ Phương pháp in UV tạo hiệu ứng ánh sáng xiên: Dùng để bảo đảm chống copy, scan, sao chép, nhưng người tiêu dùng vẫn có thể nhận biết bằng mắt thường.

+ Trong chui số nhảy 07 ký tự, từng chữ có cỡ chữ biến đổi.

- Đầu cuộn tem để trắng 1,1m (không có tem); cuối cuộn để trắng 01 m (không có tem) và 30 tem không có số.

- Lõi trong của cuộn tem có đường kính 76,2 mm; đường kính ngoài của cuộn tem tối đa 350 mm.

- Tem cách đều nhau 2-4 mm; mép bên phải theo chiều chữ của tem chừa 03 mm.

1.3. Tem rưu sản xuất trong nước ≥200 dùng cho dán bằng tay.

- Ký hiệu mẫu: TR01T

- Kích thước: (110x13) mm. Số lượng: 7.000.000 tem.

- Tem in ký hiệu, s thứ tự liên tục:

+ Ký hiệu tem gồm hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C,D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y và 02 số cuối của năm in. Bắt đầu in từ ký hiệu AA/19P.

+ Số của tem trong 01 ký hiệu được đánh số liên tục từ 0000001 đến 9999999. Trên tem có dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN ≥200)

- Giấy có phủ sẵn cồn dán (giấy decl v); mặt giấy có qua xử lý, dẻo, dễ vỡ, đế trng dày, trọng lượng 140g/m2; Mực in phản quang, phát sáng khi soi đèn tia cực tím.

- Tem có nền hoa văn in 4 màu: Xanh, đỏ, vàng, đen; nền hoa văn được thiết kế đan xen nhau.

- Các yếu tố chống giả:

+ Bên trái tem in mã vạch hai chiều có biến đổi theo từng con tem và có dòng chữ TR01T. Bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự bằng mực màu đen. Tem được in theo phel và đóng thành tờ.

+ Phương pháp in UV tạo hiệu ứng ánh sáng xiên: Dùng để bảo đảm chống copy, scan, sao chép, nhưng người tiêu dùng vẫn có thể nhận biết bằng mắt thường.

+ Trong chuỗi số nhảy 07 ký tự, từng chữ có cỡ chữ biến đổi.

- Tem in trên từng tờ có bế sẵn từng con tem để tiện sử dụng.

1.4. Tem rưu sản xuất trong nước <200 dùng cho tổ chức, cá nhân dán bng tay:

- Ký hiệu mẫu: TR02T

- Kích thước: (110 x 13) mm. Số lượng: 2.000.000 tem.

- Tem in ký hiệu, số thứ tự liên tục:

+ Ký hiệu tem: gồm hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y và 02 số cuối của năm in. Bắt đầu in từ ký hiệu AA/19P.

+ Số của tem trong 01 ký hiệu được đánh số liên tục từ 0000001 đến 9999999. Trên tem có dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN <200).

- Giấy có phủ sẵn cồn dán (giấy decl vỡ); mặt giấy có qua xử lý, do, dễ vỡ, đế trắng dày, trọng lượng 140g/m2; Mực in phản quang, phát sáng khi soi đèn tia cực tím.

- Tem có nền hoa văn in 4 màu: Xanh, đỏ, vàng, đen; nền hoa văn được thiết kế đan xen nhau.

- Các yếu tố chống giả:

+ Bên trái tem in mã vạch hai chiều có biến đổi theo từng con tem và có dòng chữ TR02T. Bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự bằng mực màu đen.

+ Phương pháp in UV tạo hiệu ứng ánh sáng xiên: Dùng để bo đảm chống copy, scan, sao chép, nhưng người tiêu dùng vẫn có thể nhận biết bằng mắt thường.

+ Trong chuỗi s nhảy 07 ký tự, từng chữ có cỡ chữ biến đổi.

- Tem in trên từng tờ có bế sẵn từng con tem để tiện sử dụng.

2. Về giá bán tem rượu sản xut trong nước:

- Điều 9, Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định: Tiền thu được từ việc bán tem bảo đảm bù đắp chi phí gồm đặt in và phí phát hành tem theo quy định.

- Khoản 1.2, điểm 1, Phần II Quyết định số 1013/QĐ-TCT ngày 09/7/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, về việc ban hành Chế độ quản lý và sử dụng chi phí phát hành các loại ấn chỉ bán thu tiền của ngành thuế, quy định: Chi phí phát hành ấn chi bán thu tiền được xác định bằng chi phí in ấn chỉ nhân (x) 25%. (Chi phí phát hành = Chi phí in x 25%).

- Giá bán các loại tem rượu sản xuất trong nước năm 2016 nêu trên (bắt đu từ ký hiệu AA/19P...), đã bao gồm chi phí phát hành theo quy định và được thực hiện thống nhất trong toàn quốc, cụ thể:

STT

Ký hiệu mẫu

Loại tem

Giá bán/tem (VNĐ)

1

TR01C

Tem rượu sản xuất trong nước ≥ 200 dùng cho tổ chc, cá nhân dán bng máy (tem đóng cuộn).

440

1

TR02C

Tem rượu sản xuất trong nước <200 dùng cho tổ chức, cá nhân dán bng máy có tốc độ thấp (tem đóng cuộn).

453,8

1

TR01T

Tem rượu sản xuất trong nước ≥ 200 dùng cho tổ chức, cá nhân dán bng tay (tem đóng từng tờ).

368,5

1

TR02T

Tem rượu sản xuất trong nước <200 dùng cho tổ chức, cá nhân dán bng máy có tốc độ thấp (tem đóng từng tờ).

371,3

3. Nơi nhận tem rượu sản xuất trong nước:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra nhận tại Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Cục Thuế các tỉnh, thành ph từ Đà Nng trở vào nhận tại Đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại TPHCM, số 138 Nguyn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành ph phản ảnh kịp thời về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tài vụ Quản trị) để xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện VP TCT tại TP HCM;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TVQT(AC).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Mạnh

 

MẪU TEM RƯỢU SN XUẤT TRONG NƯỚC

Tem rượu <200 dùng cho dán bằng máy (Tem đóng cuộn) TR02C

Tem rượu ≥ 200 dùng cho dán bng máy (Tem đóng cuộn) TR01C

Tem rượu <200 dùng cho dán bằng tay (Tem in theo phel) TR02T

Tem rượu ≥ 200 dùng cho dán bằng tay (Tem in theo phel) TR01T

Thuộc tính Công văn 4140/TCT-TVQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4140/TCT-TVQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2019
Ngày hiệu lực11/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(29/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4140/TCT-TVQT 2019 thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4140/TCT-TVQT 2019 thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4140/TCT-TVQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thế Mạnh
        Ngày ban hành11/10/2019
        Ngày hiệu lực11/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (29/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4140/TCT-TVQT 2019 thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4140/TCT-TVQT 2019 thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước

            • 11/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực