Công văn 4141/TCT-DNNN

Công văn 4141/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định thu nhập khác do di chuyển địa điểm và nộp thu sử dụng vốn của giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh

Nội dung toàn văn Công văn 4141/TCT-DNNN xác định thu nhập khác do di chuyển địa điểm và nộp thu sử dụng vốn của giá trị quyền sử dụng đất góp


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4141/TCT-DNNN
V/v: xác định thu nhập doanh nghiệp và thu sử dụng vốn

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Hải Phòng

Trả lời các công văn số 768/CT-TTr1 ngày 18/7/2005 và công văn số 997/CT-TTr1 ngày 9/9/2005 của Cục thuế Hải Phòng về việc: xác định thu nhập khác do di chuyển địa điểm và nộp thu sử dụng vốn của giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với tiền hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ thiệt hại vô hình.

- Đối với khoản kinh phí do Nhà nước cấp cho doanh nghiệp để di dời địa điểm theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn số 13610/TC-CST ngày 22/11/2004 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó số tiền được đền bù những tài sản trên đất mà giá trị của các khoản hỗ trợ, đền bù sau khi đã trừ các khoản chi phí liên quan (nếu có) thì doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mà hoạch toán vào lợi nhuận hoạt động khác, sau đó kết chuyển tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trường hợp khoản hỗ trợ kinh phí và giá trị tài sản được đền bù thấp hơn các khoản chi phí liên quan thì doanh nghiệp được hạch toán như một khoản lỗ.

- Trường hợp ngoài khoán kinh phí do Nhà nước cấp cho Công ty để di dời địa kkiểm theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nêu trên; Công ty có phát sinh doanh thu do các doanh nghiệp khác hỗ trợ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiền đền bù về di chuyển và hỗ trợ thiệt hại vô hình. Số tiền thu được phải hạch toán vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Mục IV Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

2. Đối tượng thu sử dụng vốn của giá trị sử dụng đất góp vốn liên doanh.

Theo báo cáo của Cục thuế: Nhà máy Cơ khí Duyên Hải góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất với KOREA HEAVY INDUSTRIES & CONTRUCTION CO.LTD; thời hạn góp vốn liên doanh 33 năm kể từ ngày 29/4/1996 đến hết ngày 26/4/2029.

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 22/HĐBT ngày 24/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) thì công ty có sử dụng vốn NSNN nên thuộc đối tượng phải nộp tiền thu sử dụng vốn. Công ty có trách nhiệm tính và nộp đầy đủ số tiền thu sử dụng vốn đối với phần vốn Nhà nước giao đem góp vốn liên doanh theo hướng dẫn tại các Thông tư số 19 TC/TCT ngày 31/12/1992; Thông tư số 33 TC/TCT ngày 13/6/1997 và Thông tư số 30/2002/TT-BTC ngày 27/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ thu sử dụng vốn NSNN. Thời điểm xác định thu sử dụng vốn của giá trị quyền sử dụng đất tham gia liên doanh tính từ ngày 29/4/1996. Trường hợp từ năm 2004, liên doanh mới có lãi thì phải lấy từ thu nhập sau thuế để thanh toán khoản tiền thu sử dụng vốn từ ngày bắt đầu tham gia liên doanh 29/4/1996.

Căn cứ vào các hướng dẫn trên và các quy định về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu sử dụng vốn, Cục thuế Hải Phòng kiểm tra và yêu cầu đơn vị thực hiện nộp các khoản thuế và thu vào NSNN theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Duyên Hải
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4141/TCT-DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4141/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2005
Ngày hiệu lực15/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4141/TCT-DNNN xác định thu nhập khác do di chuyển địa điểm và nộp thu sử dụng vốn của giá trị quyền sử dụng đất góp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4141/TCT-DNNN xác định thu nhập khác do di chuyển địa điểm và nộp thu sử dụng vốn của giá trị quyền sử dụng đất góp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4141/TCT-DNNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành15/11/2005
        Ngày hiệu lực15/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4141/TCT-DNNN xác định thu nhập khác do di chuyển địa điểm và nộp thu sử dụng vốn của giá trị quyền sử dụng đất góp

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4141/TCT-DNNN xác định thu nhập khác do di chuyển địa điểm và nộp thu sử dụng vốn của giá trị quyền sử dụng đất góp

         • 15/11/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/11/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực