Công văn 4145/BNN-KH

Công văn 4145/BNN-KH triển khai kế hoạch dự trữ và giao dự toán phí bảo quản thuốc bảo vệ thực vật 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4145/BNN-KH triển khai kế hoạch dự trữ giao dự toán phí bảo quản thuốc


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4145/BNN-KH
V/v:Triển khai kế hoạch dự trữ và giao dự toán phí bảo quản thuốc bảo vệ thực vật 2011.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011; Quyết định số 3050/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thuộc Bộ thực hiện dự trữ quốc gia năm 2011 như sau:

1. Về mua tăng dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật:

Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung ương kịp thời xây dựng hồ sơ đề xuất để tham gia đấu thầu mua tăng dự trữ 800.000 gói thuốc Ammate 30 WDG loại 1,8 g, trị giá 6,0 tỷ đồng và 28.900 chai Katana 20 SC, loại chai 480 ml, trị giá 5,5 tỷ đồng. Tổng trị giá 11,5 tỷ đồng.

2. Về kinh phí bảo quản hàng dự trữ:

Giao dự toán kinh phí bảo quản cho Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương là 433 triệu đồng.

3. Về xuất đổi hàng dự trữ:

- Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thực hiện xuất đổi 200 tấn thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo chất lượng hàng dự trữ quốc gia.

4. Tổ chức nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia:

- Bộ giao Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra chất lượng thuốc dự trữ quốc gia; Tổ chức kịp thời việc đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia năm 2011 theo phương thức chỉ định thầu.

- Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương phải xây dựng phương án giá mua thuốc bảo vệ thực vật gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác định giá mua tối đa hàng dự trữ làm cơ sở cho việc chỉ định thầu. Đồng thời thực hiện việc dự trữ quốc gia theo đúng quy định của Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý Dự trữ quốc gia và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương có trách nhiệm tổ chức bảo quản, luôn luôn có đủ số lượng thuốc đảm bảo chất lượng trong kho, xuất ra kịp thời khi có lệnh của Chính phủ và Bộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho địa phương nhận hàng nhanh để khắc phục thiên tai dịch bệnh.

- Vụ Tài chính chịu trách nhiệm quyết toán hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Kế hoạch và ĐT;
- T.Cục DTNN; Cục Quản lý giá;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4145/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4145/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2010
Ngày hiệu lực14/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4145/BNN-KH triển khai kế hoạch dự trữ giao dự toán phí bảo quản thuốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4145/BNN-KH triển khai kế hoạch dự trữ giao dự toán phí bảo quản thuốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4145/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành14/12/2010
        Ngày hiệu lực14/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4145/BNN-KH triển khai kế hoạch dự trữ giao dự toán phí bảo quản thuốc

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4145/BNN-KH triển khai kế hoạch dự trữ giao dự toán phí bảo quản thuốc

             • 14/12/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/12/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực