Công văn 4145/VPCP-KGVX

Công văn 4145/VPCP-KGVX năm 2014 trường trung cấp chuyên nghiệp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4145/VPCP-KGVX 2014 trường trung cấp chuyên nghiệp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4145/VPCP-KGVX
V/v trường trung cấp chuyên nghiệp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại văn bản số 293/TLĐ ngày 17 tháng 3 năm 2014; ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 2493/BGDĐT-KHTC ngày 16 tháng 5 năm 2014 và số 1874/BGDĐT-KHTC ngày 11 tháng 4 năm 2014); ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 909/BTP-PLHSHC ngày 31 tháng 3 năm 2014); ý kiến của Bộ Nội vụ (văn bản số 1059/BNV-TCBC ngày 31 tháng 3 năm 2014); ý kiến của các Bộ, ngành tại cuộc họp ngày 03 tháng 6 năm 2014 về 02 trường trung cấp chuyên nghiệp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao chỉ tiêu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cho Trường Trung cấp chuyên nghiệp Nha Trang và Trường Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát các văn bản liên quan đến hoạt động của 02 trường trung cấp chuyên nghiệp nêu trên để bảo đảm việc đào tạo và cấp văn bằng tốt nghiệp cho học sinh đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TTX HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TCCV, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4145/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4145/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2014
Ngày hiệu lực06/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4145/VPCP-KGVX 2014 trường trung cấp chuyên nghiệp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4145/VPCP-KGVX 2014 trường trung cấp chuyên nghiệp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4145/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành06/06/2014
        Ngày hiệu lực06/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4145/VPCP-KGVX 2014 trường trung cấp chuyên nghiệp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4145/VPCP-KGVX 2014 trường trung cấp chuyên nghiệp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

              • 06/06/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/06/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực