Công văn 4149/TCT-CS

Công văn 4149/TCT-CS về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4149/TCT-CS điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4149/TCT-CS
V/v điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của Công ty cổ phần Viễn thông Tây Hồ (địa chỉ: số 53 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) về việc nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán để thanh toán sau ngày 31/3/2009 đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên. Về vấn đề này sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3, mục III, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định:

“1.3. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:

a) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hóa đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.”

Ngày 20/3/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 3046/BTC-TCT và ngày 20/7/2009, Bộ Tài chính đã có công văn 10220/BTC-TCT hướng dẫn về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty CP Viễn thông Tây Hồ nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hàng sau ngày 31/3/2009 để thanh toán hàng hóa mua vào thì không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Viễn thông Tây Hồ;
- Vụ PC, CST;
- Vụ PC, KK (TCT);
- Lưu VT, TCT (VT, CS (2b)).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4149/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4149/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2011
Ngày hiệu lực17/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4149/TCT-CS điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4149/TCT-CS điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4149/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành17/11/2011
        Ngày hiệu lực17/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4149/TCT-CS điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4149/TCT-CS điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng

           • 17/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực